Spisskompetanse på universell utforming av teknologi

Kort om oss

MediaLT er et ledende selskap innen universell utforming av teknologi. Vi har mange ulike oppdrag innen universell utforming av IKT. Dette spenner fra rammeavtaler som går over år, til mindre avklaringer som kan besvares over telefon. Vi utfører også årlig en rekke FOU-prosjekter knyttet til vårt område.

For eksempel: Testing av nettsteder eller applikasjoner. Testing og tilrettelegging av dokumenter. Synstolking av filmer. Undervisning og kunnskapsformidling til grupper eller enkeltpersoner.

Vi har oppdatert kunnskap om lovgivning og praktisk erfaring med å finne løsninger som oppfyller lovkravene og inkluderer mennesker med ulik funksjonsevne.

Aktuelt