Partner i utviklingsprosjekter

Dersom du skal lage eller redesigne et nettsted eller en app, bør universell utforming være en del av prosessen fra starten av. MediaLT kan være med som partner i slike prosesser.

Vi kan blant annet være en samarbeidspartner i når det gjelder:

  • Utforming av anbud
  • Valg av leverandør
  • Opplæring av utviklere, slik at de skjønner hvordan datatekniske hjelpemidler fungerer
  • Ekspertvurderinger i utviklingsprosessen (f.eks. knyttet til hver «sprint»). MediaLT gir kontinuerlige råd om både tilgjengelighet og brukbarhet
  • Planlegging og gjennomføring av brukertester
  • Utarbeiding av spesielle veiledere
    (for eksempel rettet mot bruk av skjermleser, talegjenkjenning, osv.)
Illustrasjon av opprettingen av et brukergrensesnitt for både en mobilapplikasjon, nettbrett og PC-skjerm, der ulike verktøy som linjal, fargekart og saks er plassert rundt.
Bilde av VectorHot fra iStock

MediaLT er leverandøruavhengig når det gjelder publiseringsløsning. Vi har derfor jobbet med mange av de store CMS-systemene: SharePoint, EPIServer, Drupal, WordPress etc. Både for oss og for de som bruker MediaLT som prosjektpartner, er det en stor fordel at vi kjenner «rammeverkene», når målet er å få brukbare sider for alle!