Tilrettelegging av IKT

For mange funksjonshemmede er det viktig med tilrettelegging av arbeids- eller studieplassen dersom arbeidsoppgaver skal utføres på en hensiktsmessig måte. Det kan vi hjelpe deg med!

Før en arbeids- eller studieplass skal tilrettelegges, vil det være nyttig å foreta en utredning av situasjonen. Vi har lang erfaring med å analysere hvilke arbeidsteknikker den enkelte bør bruke, og hvilke hjelpemidler som bør anvendes for å jobbe mest mulig effektivt. Av denne grunn anbefaler vi at vi kobles tidlig inn i et tilretteleggingsoppdrag, for å legge et godt grunnlag for selve tilretteleggingsjobben gjennom en tidlig kartlegging/utredning.

Mer enn hver andre funksjonshemmet i yrkesaktiv alder i Norge står i dag utenfor arbeidslivet. Årsakene til dette er mange, men gjennom årelang erfaring og førstehåndskunnskap til forskningen på området mener vi at den viktigste enkeltårsaken er manglende utnyttelse av de mulighetene teknologien gir. Ikke minst gjelder dette manglende fokus på å «ruste» funksjonshemmede til å ta i bruk de teknologiske mulighetene; det vil si utilstrekkelig opplæring.

En pult med en laptop, notatblokk og et ark med ulike grafer og diagrammer
Bilde av Lukas fra Pexels

Kunnskap om god tilrettelegging av arbeidsplassen er viktig, og våre ansatte har de beste forutsetninger for å sikre god tilrettelegging og gi hensiktsmessig opplæring, slik at de teknologiske mulighetene tas i bruk på en god måte. Det vil derfor være en god investering å benytte vår kompetanse på dette området.