Opplæring i IKT

MediaLT har jobbet med IKT-opplæring siden 1999, og vi tilbyr et svært fleksibelt undervisningsopplegg, som tar høyde for at mennesker har helt ulike forutsetninger og behov. Vår IKT-opplæring er skreddersydd med tanke på personer med nedsatt funksjonsevne sine behov.

Vi tilbyr blant annet opplæring i:

  • Ulike typer skjermlesere og skjermforstørrere
  • Microsoft Office-programmene i kombinasjon med hjelpeteknologi
  • Bruk av ulike smarttelefoner og nettbrett
    (inkludert integrert hjelpeteknologi)
  • Verktøy for nettbaserte møter (for eksempel i Teams og Zoom) i kombinasjon med bruk av hjelpeteknologi

Vi kan også tilby opplæring i apper og annen programvare, og det er derfor bare å ta kontakt hvis du ønsker en opplæring tilpasset til dine behov.

Illustrasjon av person som peker på en tavle og holder kurs for flere deltakere
Bilde av Visual Generation hentet fra iStock