Spisskompetanse på universell utforming av teknologi

Kort om oss

MediaLT er et ledende selskap innen universell utforming av teknologi. Vi har mange ulike oppdrag innen universell utforming av IKT. Dette spenner fra rammeavtaler som går over år, til mindre avklaringer som kan besvares over telefon. Vi utfører også årlig en rekke FOU-prosjekter knyttet til vårt område.

For eksempel: Testing av nettsteder eller applikasjoner. Testing og tilrettelegging av dokumenter. Synstolking av filmer. Undervisning og kunnskapsformidling til grupper eller enkeltpersoner.

Vi har oppdatert kunnskap om lovgivning og praktisk erfaring med å finne løsninger som oppfyller lovkravene og inkluderer mennesker med ulik funksjonsevne.

Aktuelt

  • Er universell utforming nok?

    Vi trenger mer kunnskap om synshemmedes muligheter og forutsetninger for å ta i bruk universelt utformede IKT-løsninger, og derfor gjennomfører vi prosjektet «Er universell utforming nok».

  • retningslinjer for live synstolking

    MediaLt har utviklet retningslinjer for live synstolking av tre ulike arrangementstyper, og huskeregler for talere. Retningslinjene og huskereglene er utviklet i prosjektet Live synstolking. Prosjektet ble støttet av Stiftelsen Dam.

  • Prosjekt for å kvalitetssikre integrert synstolking

    Integrert synstolking løftes fram som løsningen for å synstolke videoer på nett, men det mangler en metode for å sikre kvaliteten.