Test av universell utforming

MediaLT har lang erfaring med forbedring av universell utforming og brukervennlighet, og vi har ekspertise til å påta oss alle typer oppdrag innen universell utforming av teknologi. Vi får mange tilbakemeldinger om at endringer og løsninger vi foreslår er supre for alle.

Teknologiutvikling er kreativt, og det gjelder også gode løsninger for universell utforming! Kreativitet og høy faglig kompetanse gjør at MediaLT er en god samarbeidspartner, og vi prioriterer de vi jobber med høyt. Spesielt har vi mye erfaring med universell utforming av nettsider, apper, dokumenter, læringsplattformer og digitale lærebøker, men vi har også jobbet med større systemer som CRM-løsninger og lignende.

Testen går systematisk gjennom alle lovpålagte krav, og gir en tilstandsrapport med tanke på om et nettsted eller en app oppfyller kravene. Resultatet er en skriftlig rapport, som beskriver problemer og kommer med løsningsforslag (også på kodenivå).

Person som sitter med et forstørrelsesglass og gransker PC-skjermen sin.
Bilde av Champpixs fra iStock

Til å utføre selve evalueringen/testingen har vi eksperter på tilgjengelighet og brukbarhet. Vi har et bredt utvalg av hjelpemidler og mennesker som bruker disse hjelpemidlene. I tillegg til å kartlegge teknisk tilgjengelighet (f.eks. suksesskriterier i WCAG), kan derfor vår eksperttesting også avdekke praktiske utfordringer med eksisterende hjelpemidler.

Vi kan også bistå med tanke på å oppfylle kravet om en tilgjengelighetserklæring og tilbakemeldingsfunksjon, som er et krav for både offentlige nettsteder og apper.

Vi tilbyr blant annet

Ekspertevaluering av app og nettsteder

Ekspertevaluering er en mer omfattende evaluering av app, nettsteder og web-tjenester.

MediaLT kan benytte profesjonelle metoder for gjennomgang av hele nettsteder, for eksempel WCAG-EM. Alle WCAG-suksesskriterier testes.

Under ekspertevalueringen kontrollerer vi:

  • På alle skjermflater (respontivt design)
  • Med ulike hjelpemidler (skjermlesere, skjermforstørrere, etc.)
  • Med ulike testverktøy (for å måle f.eks. kontrast, dynamisk tilpasning, etc.)
  • I ulike nettlesere

Våre ekspertvurderinger avdekker praktiske utfordringer og brukbarhetsproblemer i tillegg til de mer tekniske suksesskriteriene i «Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0/2.1/EN301 549».

eksperttesting av dokumenter

Ekspertevaluering av dokumenter følger i all hovedsak den samme framgangsmåten som for ekspertevaluering av nettsider og apper.

  • Vi går systematisk gjennom dokumentets tilgjengelighet og brukbarhet
  • Vi gir en tilstandsrapport (mtp. om dokumentet er universelt utformet eller ikke)
  • Vi leverer en skriftlig rapport (som beskriver problemer og kommer med konkrete løsningsforslag)

Vi kan også tilby å rette opp og gjøre dokumentet universelt utformet.

Brukertesting med personer med funksjonsnedsettelser

Vi har et bredt kontaktnett, som gjør at vi har gode forutsetninger for å rekruttere ulike grupper med nedsatt funksjonsevne. Vi har også erfaring med de fleste typer brukertester; både brukertester i våre lokaler og hjemme hos bruker, og med og uten video observasjon.

Gjennom Kometmetoden kan vi også tilby effektive og rimelige brukertester. Metoden går ut på at brukerne tester med eget utstyr (uten observasjon, men med skriftlig dokumentasjon av framgangsmåter og funn). Forenklet forklart lages det et test-script som sendes brukerne. Hver enkelt gjør det som står i scriptet og noterer hva han/hun gjør og hva som skjer. Brukerne noterer også hva de gjør/hvordan de tenker dersom de ikke får til en oppgave eller må prøve ulike strategier.

Disse testene kan ofte gjennomføres veldig raskt, og resultatene vi har fått med KOMET-metoden er forbausende bra. Kanskje mye pga. at brukerne føler veldig lite prestasjonsangst.

Vi tilbyr også bøkene

  • Universell utforming av dokumenter, Morten Tollefsen (2022)
  • Web og universell utforming, Morten Tollefsen (2013)

Ta kontakt om du ønsker å bestille bøkene!