Analyse og utredning

MediaLTs unike breddekompetanse om teknologi for funksjonshemmede gjør at vi har gode forutsetninger for å gjennomføre analyse og utredninger.

Vi kan derfor tilby en rekke tjenester på dette området:

  • Statusutredninger: Utredninger av hva som er status på teknologiområdet for en spesiell gruppe eller innenfor et spesielt saksområde
  • Anbefalinger: Utredninger av teknologi eller saksområder med sikte på å anbefale tiltak som bør gjennomføres
  • Analyser av utstyrsbehov: Kartlegge hvilke typer maskin- og programvare en person bør benytte; herunder også valg av hjelpemidler
  • Analyse av arbeidsmetoder: Kartlegge hvilke arbeidsmetoder det er best mulig at en person bruker; både for å jobbe mest mulig effektivt og for å unngå belastningsskader
En pult med en laptop, notatblokk og et ark med ulike grafer og diagrammer
Bilde av Lukas fra Pexels

Listen over gir kun eksempler på hva vi kan tilby, og er på ingen måte uttømmende. Vår breddekompetanse gjør at vi kan påta oss alle typer utredningsoppdrag på området teknologi for funksjonshemmede. Ta derfor kontakt med oss, hvis det er behov for tjenester på dette fagområdet.

Vi har også gode erfaringer med å samarbeide med både private og offentlige aktører om slike oppdrag.

Ta kontakt dersom dere har behov for en samarbeidspartner for å påta dere eller gjennomføre et oppdrag