Prosjekt for å kvalitetssikre integrert synstolking

Symbolet for synstolking hos NRK TV.

Integrert synstolking løftes fram som løsningen for å synstolke videoer på nett, men det mangler en metode for å sikre kvaliteten.

I prosjektet Kvalitetssikre integrert synstolking skal vi utvikle en metode for å sikre god kvalitet. Prosjektet støttes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet via tilskuddsordningen «Tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming».     

Integrert synstolking vil si at behovene for synstolking tas med allerede fra starten i en produksjon. Det som sies og øvrig lyd planlegges på en slik måte at behovene for synstolking i etterkant reduseres eller fjernes helt. Med andre ord utformes kommentarene, replikkene og øvrig lyd slik at handlingen og annen viktig informasjon beskrives for synshemmede.

nytt krav

Offentlige virksomheter må synstolke forhåndsinnspilt video på nett. Dette nye kravet trådte i kraft 1. februar 2024. Dette har ført til et stort behov for synstolking i offentlig sektor. Tanken er at dette i stor grad kan løses ved hjelp av integrert synstolking. Integrert synstolking forutsetter imidlertid at ansatte og andre som publiserer video har tilstrekkelig kunnskap.

mange spørsmål

Vektleggingen av integrert synstolking reiser mange spørsmål:

  • Hva kreves for at ansatte og andre som produserer video skal ha tilstrekkelig kunnskap for å produsere integrert synstolking?
  • Hvordan kan kunnskapen best implementeres i en virksomhet som publiserer video?
  • Hva er kvalitetsmessig godt nok?
  • Hvem skal avgjøre om kvaliteten er god nok?
  • Hvordan skal brukerne vite om en video har integrert synstolking eller ikke?

hovedaktiviteter

Disse spørsmålene tar vi sikte på å besvare gjennom følgende hoved aktiviteter:

  • Evaluere kvaliteten på integrert synstolking på utvalgte offentlige nettsteder
  • Utvikle en metode for å kvalitetssikre integrert synstolking
  • Teste og ferdigstille metoden

ta kontakt

 Har du innspill eller spørsmål til prosjektet, kan du ta kontakt med prosjektleder Magne Lunde på e-post magne@medialt.no eller på telefon 91 79 00 78. Prosjektet vil pågå ut året.