Prosjekt

våre pågående prosjekt :


 • tilgjengelighets-erklæringens nytteverdi

  Vi skal teste nytteverdien av tilgjengelighetserklæringene, og foreslå tiltak som gir brukere og interesseorganisasjoner økt utbytte av dem.


 • Kvalitetssikre integrert synstolking

  Vi skal utvikle en metode for å kvalitetssikre integrert synstolking.


 • Kreativ universell utforming

  Vi skal kartlegge, teste og gi løsningsforslag på sentrale uu-problemstillinger innen læremiddel- og læringsteknologibransjen, og delta i bransjens utvikling av en dynamisk veileder på fagområdet.


 • synstolking punkt for punkt

  I prosjektet Synstolking punkt for punkt skal vi undersøke hvordan live (direkte) synstolking best kan formidles til kombinert syns- og hørselshemmede.

  synstolking punkt for punkt

 • Live synstolking

  MediaLT har i samarbeid med Norges Blindeforbund fått til en rekke gjennomslag for synstolking i Norge. En viktig oppgave som gjenstår, er å gi synshemmede i Norge tilgang til live (direkte) synstolking.

  Live synstolking

Noen av prosjektene vi har gjennomført :


 • SmartJobb

  Hovedmålet i SmartJobb-prosjektet var å utvikle og prøve ut en ny jobbstrategi, der det er et fortrinn å være synshemmet.

  SmartJobb

 • Universell utforming av digitale eksamener

  I dette prosjektet har vi kartlagt utfordringer ved universell utforming av digitale eksamener, og foreslått løsninger på utfordringene.

  Universell utforming av digitale eksamener

 • Synstolking av dataspill

  Kunnskapen om synstolking av dataspill er liten i både Norge og internasjonalt. I dette prosjektet har vi funnet fram til gode løsninger for synstolking av dataspill.

  Synstolking av dataspill

 • SmartTolk

  I prosjektet SmartTolk har vi undersøkt, utviklet og testet løsninger for ekstern synstolking. Ekstern synstolking gjør det mulig å tilby live synstolking uten at synstolken er til stede der det skjer.

  SmartTolk

 • Utenlandsk synstolking i Norge

  Mulighetene for å få tilgang til utenlandsk synstolking har vært etterspurt av mange synshemmede i Norge. I prosjektet har vi særlig lagt vekt på svenske, danske og engelske filmer og serier, med henholdsvis svensk, dansk og engelsk synstolking, fordi dette er språk de aller fleste i Norge forstår.

  Utenlandsk synstolking i Norge

 • Kunstig intelligens og sensorteknologi

  Hovedmålet i prosjektet Kunstig intelligens og sensorteknologi var å kartlegge, teste og utrede behov for KI og sensorteknologi brukt for å kompensere for funksjonsnedsettelser.

  Kunstig intelligens og sensorteknologi

 • Fantastiske dokumenter

  Morten Tollefsen m.fl. ga i 2015 ut boka «Gode dokumenter, universelt utformet». Etter hvert ble det behov for nyskriving. I 2022 var boka «Fantastiske dokumenter» klar – en inspirerende og praktisk bok om å lage universelt utformet informasjon.

  Fantastiske dokumenter

 • SmartHjelp

  I prosjektet ble det utviklet en tjeneste som hjelper synshemmede med bruk av apper, mobil, nettbrett og hjelpeteknologi. I tillegg finnes det mye hjelp på nettstedet smartja.no.

  SmartHjelp

 • Ifront: kroppsøving og treningsteknologi

  Hovedmålet med prosjektet «Kroppsøving og treningsteknologi var å kartlegge bruken av treningsteknologi blant elever med nedsatt funksjonsevne i grunnskolen, og å finne fram til tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og økt integrering.