Om oss

Hvem er vi?

MediaLT ble stiftet av Morten Tollefsen og Magne Lunde den 2. august 1999. Ønsket var å forbedre funksjonshemmedes livssituasjon ved hjelp av nyskaping, innovasjon og teknologiske muligheter. Mennesker har ulike forutsetninger og behov, og det må den teknologiske utviklingen ta høyde for. Nedsatt funksjonsevne betyr ikke manglende muligheter, men det betyr kanskje andre veier til målet.

Digitaliseringen i samfunnet har gitt mennesker med nedsatt funksjonene nye muligheter. Samtidig skaper den samme utviklingen nye barrierer. Vi arbeider med å hjelpe både de som skal bruke digitale løsninger og de som utvikler eller produserer innhold med å tilrettelegge for at flest mulig skal kunne bruke løsningen. Dette er kjernen i universell utforming og kjernen i det vi arbeider med.

Hva vi står for

Spisskompetanse på universell utforming av teknologi

  • Kompetanse, kreativitet og fokus på mennesker
  • Vi deler gjerne vår kompetanse
Magne, Morten T. og Roar

Slik begynte det

MediaLT ble stiftet av Morten Tollefsen og Magne Lunde den 2. august 1999. Morten er cand. Scient, og har lang erfaring innen IKT for funksjonshemmede. Magne er cand. Polit, og hadde mange års erfaring som journalist og forsker da MediaLT ble startet. Tollefsen og Lunde har ledet og deltatt i en rekke forskningsprosjekter, og sammen har de bygget opp en av de beste kompetansebedriftene i Norge innen IKT og universell utforming.

I 1997 sendte Morten inn en søknad til stiftelsen Helse og Rehabilitering, om å utvikle programvare for å lage elektroniske pekebøker. Målgruppen var voksne synshemmede med normaltseende barn. Stiftelsen innvilget søknaden, og vinteren 1998 kom arbeidet med Martine-prosjektet i gang. I 1999 ble arbeidet videreført i SVEIP-prosjektet (Synshemmede Voksne og Elektroniske Interaktive Pekebøker).

Magne og Morten fikk tett kontakt i løpet av Martine- og SVEIP-prosjektene. Begge ønsket å ta vare på og videreutvikle kompetansen fra prosjektene, og det ble naturlig å starte et nytt foretak.


Våre Tjenester

MediaLT er kjent for å tilby tjenester med høy kvalitet, levert i tide og til avtalt pris. Vi har kvalifiserte medarbeidere, og gjennom mange års konsulentarbeid har vi bygget opp et omfattende kontaktnett. Dette gjør at vi kan tilby et bredt utvalg tjenester. Les gjerne mer om våre tjenester.

Ta gjerne kontakt med oss!