Kurs og kompetanseoverføring

Vi har kompetanse til å sette opp kurs innenfor hele bredden av de to fagfeltene:

 • Universell utforming av teknologi
 • Universell utforming av multimedia

Overføring av kompetanse til samfunnet generelt er en prioritert oppgave i MediaLT, og vi har Norges fremste og mest etterspurte foredrags- og kursholdere på fagfeltene universell utforming av teknologi og universell utforming av multimedia.

MediaLT har et bredt utvalg av hjelpemidler og mennesker som bruker disse hjelpemidlene, og aktiv testing med hjelpemidler er en sentral del av vårt arbeid med universell utforming.

På våre kurs har vi derfor gode forutsetninger for å gi en økt forståelse for hvorfor universell utforming er viktig for brukere. Kursene gir derfor blant annet kursdeltakerne bedre innsyn i utfordringene som brukere med nedsatt funksjonsevne møter.

Illustrasjon av person som peker på en tavle og holder kurs for flere deltakere
Bilde av Visual Generation hentet fra iStock

Noen av kursene vi tilbyr

Grunnkurs i universell utforming

 • Innføring i temaer innen universell utforming
 • Hjelpeteknologi
 • WCAG og andre relevante standarder
 • Testverktøy
 • Semantikk
 • WAI-ARIA
 • Tilgjengelighetserklæring

Varighet: 6 timer.

Semantisk HTML

Temaer som inngår i kurset:

 • Overskrifter
 • Semantisk inndeling
 • Lister
 • Tabeller
 • Med mer.
 • Verktøy for å få oversikt over struktur og annen semantikk

Varighet: 3 timer.

WAI-ARIA (workshop)

 • VoiceOver (Mac)
 • Jaws (Windows)
 • NVDA (Windows)

Kurset inneholder:

 • Teori
 • Praktiske demoer
 • Delvis workshop

Varighet: 6 timer.

Grunnkurs i synstolking

Kurset gir blant annet innføring i:

 • Hva synstolking er
 • Brukerbehov hos synshemmede
 • Ulike typer synstolking
 • Når de ulike typene synstolking bør brukes
 • Norske retningslinjer
 • Veiledere for synstolking

Varighet: 3 timer.

Integrert synstolking

Kurset gir blant annet innføring i:

 • Hva integrert synstolking er
 • Eksempler
 • Retningslinjer for integrert synstolking
 • Praktiske oppgaver

Varighet: 3 timer.

Live synstolking

Temaer som inngår i kurset:

 • Hva live synstolking er
 • Retningslinjer for live synstolking på ulike arrangementer
 • Synstolking på nettbaserte arrangementer
 • Tekniske løsninger for live synstolking

Varighet: 3 timer.

Brukertesting med personer med nedsatt funksjonsevne

Temaer som inngår i kurset:

 • Rekruttering
 • Krav til hjelpeteknologikompetanse
 • Ulike testmetoder, inkl. KOMET-metoden
 • Vurdering av resultater og feilrettingsbehov for å implementere endringer, f.eks. tilgjengelighetsfeil

Varighet: 3 timer.