Synstolking

MediaLT produserer synstolking av kinofilmer, TV-serier, informasjonsfilmer og live konferanser for aktører som Nordisk Film, NRK, Netflix, Gyldendal og Statped. Vi praktiserer alle synstolkesjangrene – standard, integrert, utvidet og live – og har utarbeidet de offisielle norske retningslinjene for synstolking sammen med blant andre NRK.

Vi jobber kontinuerlig med utvikling av synstolkefaget, og har hatt prosjekter for eksempelvis synstolking av dataspill, og optimalisering av live-tilbudet.

Med nye krav til synstolking fra 1. februar 2024, følger et økt behov for både produksjon av synstolking og generell forståelse av hva synstolking innebærer. Derfor tilbyr vi ikke bare å synstolke, men også å kurse og spre informasjon om synstolking.

Mikrofon med montert popfilter
Bilde av Nortonrsx fra iStock

Vi informerer og sprer kunnskapen

Trenger du idéer om hvordan du eller din bedrift skal forstå mer av synstolking og hva som kreves av universelt utformede filmer, så har vi noen kursforslag du kan se på. Vi legger opp kursene etter behovene, men ønsker spesielt at alle som publiserer video skal finne inspirasjon i integrert synstolking.

Besøk våre kurssider for å få oversikt over kurs vi holder

Vi bistår både før,
under og etter filmproduksjon

Sitter du på en eller flere ferdig produserte filmer som snart skal publiseres, kan vi synstolke for deg. Har du planer om å produsere filmer eller å strømme konferanser eller lignende, kan vi kanskje hjelpe i forkant eller under produksjonen med integrert synstolking.

Besøk våre produktsider og få idéer til hvordan vi kan bistå deg

Vi kan også tekste for deg

Trenger du full pakke for å gjøre filmen universelt utformet, kan vi ta oss av både teksting og synstolking av både live-sending og ferdig produsert film.

Eksempel på synstolking

Nedenfor er et klipp fra serien «Makta» som vi synstolket for NRK i 2023 og 2024. Avspillerverktøyet er Vimeo som tillater publisering av video med flere lydspor. Vi har lastet opp klippet som MP4-fil og synstolkesporet som MP3. Velg «Audio Description» under «Settings»-knappen for å spille av med synstolking. Det er også to tekstfiler i avspilleren: Om du velger «Norsk CC» er synstolkemanuset også inkludert i tekstingen, valget som heter «Norsk» inneholder bare filmreplikkene.