Tilgjengelighetserklæring

En tilgjengelighetserklæring er basert på virksomhetens vurdering av status for universell utforming for nettstedet eller appen.

Erklæringen skal være publisert på det aktuelle nettstedet eller appen, og gi informasjon om i hvilken grad webløsningen oppfyller kravene i regelverket for universell utforming av IKT.

Brukeren skal få vite status for samsvar med krav, og virksomhetens begrunnelse for innhold som ikke er universelt utformet. Brukeren skal også kunne gi tilbakemeldinger til virksomheten og klage på feil.

Forut for at man kan fylle ut tilgjengelighetserklæringen må altså virksomheten ha en gjennomgang av nettstedene sine, slik at man faktisk kjenner status når det gjelder universell utforming, og å ha en plan for hva de skal gjøre med det som ikke er universelt utformet.

Forsiden av en smarttelefon med mange sosiale medier apper
Bilde av Pixabay fra Pexels

Les mer om hvordan vi kontrollerer nettsider på siden Test av universell utforming av teknologi. Der finner du mye informasjon om hvordan vi kontrollerer nettsider. Noe vi har arbeidet med i mange år.

Husk at

  • Alle offentlige nettsteder og apper skal ha en tilgjengelighetserklæring
  • Fristen for å publisere tilgjengelighetserklæring for apper var 1. februar 2024
  • Tilgjengelighetserklæringen skal oppdateres årlig

Mer informasjon om tilgjengelighetserklæring finner du på uutilsynets nettsider.