retningslinjer for live synstolking

MediaLt har utviklet retningslinjer for live synstolking av tre ulike arrangementstyper, og huskeregler for talere.

Retningslinjene og huskereglene er utviklet i prosjektet Live synstolking. Prosjektet ble støttet av Stiftelsen Dam.

stimulere til økt tilbud

Få arrangementer synstolkes i Norge. Derfor var det et behov for å ruste opp fagfeltet, for å stimulere til et økt tilbud av live synstolking i Norge. Live synstolking handler om synstolking av sport- og kulturarrangementer, teater, danseforestillinger, konferanser, seminarer med mer.

kunnskapsinnsamling om live synstolking

For å få til kvalitetsmessig god live synstolking, kan det være bra å støtte seg til retningslinjer for live synstolking. Derfor har vi utviklet slike retningslinjer. Som et grunnlag for dette arbeidet har vi utarbeidet en kunnskapsinnsamling, som gir en kunnskapsstatus nasjonalt og internasjonalt på fagområdet.

tre hovedtyper av arrangementer

Vi delte retningslinjene for live synstolking av arrangementer inn i tre hoved typer. Begrunnelsen for denne tredelingen, er at disse hoved typene av arrangementer skiller seg fra hverandre. De tre hoved typene er:

  • Retningslinjer Live Synstolking av Konferanser, møter og seminarer
  • Retningslinjer Live Synstolking av Forestillinger, seremonier og sports- og kulturarrangementer
  • Retningslinjer Live Synstolking av Museum, utstillinger og omvisninger

I tillegg utarbeidet vi huskeregler for talere, for at de skal vite hva de kan gjøre for at synshemmede skal få med seg det som skjer:

  • Huskeregler for talere til foredrag, konferanser og seminarer

Alle disse ressursene er publisert på Live synstolking prosjektets nettsider.

Stiftelsen Dam logo