Retningslinjer live synstolking (2 av 3)

Retningslinjene for live synstolking er delt i tre ulike arrangementstyper:

Utarbeidelsen av retningslinjene er gjort i prosjektet Live Synstolking, støttet av Stiftelsen Dam.

Forestillinger, seremonier, sport og kultur

Disse retningslinjene tar utgangspunkt i arrangementer hvor

 • det visuelle har stor betydning
 • synstolk kan i liten eller ingen grad påvirke arrangementets gjennomføring.

Dette gjelder for eksempel teater, konserter eller sportsarrangement, der en synstolk er en observatør på lik linje med andre publikummere. Dette skiller seg for eksempel fra foredrag og seminarer, som ofte er mer tale- enn visuelt drevet. Der kan en synstolk gi nyttige innspill til talerne på forhånd, og således til en viss grad påvirke gjennomføringen. Det skiller seg også fra eksempelvis omvisninger, der synstolken kan være omviseren med stor grad av påvirkning på gjennomføringen.

Silhuetten av en person som danser i regn med en sterk lyskaster bak seg.
Foto: Hansuan Fabregas, Pixabay

huskeregel synstolk

En hovedregel for å synstolke arrangement er å prioritere beskrivelser av det som er viktig for at mottakeren skal forstå arrangementets innhold kun ved å lytte til det.

Del 1: Forberedelser

1. Ta tidlig kontakt med arrangør og avtal rammene for din rolle og hvordan det hele skal gjennomføres teknisk, inkludert den tekniske sjekken.
 1. Undersøk om synstolkingen skal skje på selve arrangementet med publikum til stede, eller om det skal strømmes med hjemmesittende publikum (eventuelt begge deler)
 2. Finn ut om arrangøren har en plan for hvilket utstyr synshemmede publikummere skal bruke, hvordan de skal informeres og eventuelt guides. Og om de forventer at synstolken har en rolle her.
2. Så godt det lar seg gjøre, sett deg inn i arrangementets form, sjanger og innhold på forhånd, slik at du er best mulig forberedt på hva du skal si og når du kan si det.
 1. Om du skal synstolke et arrangement med flere oppsetninger, be arrangør om en video av tidligere visninger, om tilgang til generalprøven eller billetter til offisielle visninger før den synstolkede oppsetningen.
 2. Skal du synstolke et arrangement som har et manus – for eksempel en teateroppsetning – be om å få manuset tilsendt på forhånd.
 3. Undersøk om arrangementet benytter videoelement, spesiell lyssetting, spesialeffekter, eller om det vil forekomme opptredener med spesielle ferdigheter med egne navn og begreper etc. Det er viktig å forberede et godt begrepsapparat for alt som ikke er dagligdags, både for å beskrive disse forekomstene når de først oppstår, og for å navngi dem ved gjentagelser.

Del 2: Gjennomføring

3. Begynn synstolkingen litt i forkant av arrangementet med beskrivelse av arena, sal, scene, karakterer osv.
 1. Husk at en slik forhåndsbeskrivelse også kan være en fin bekreftelse for publikum om at de har funnet frem til synstolket versjon før arrangementet starter.
 2. Her er det også rom for å introdusere deg selv og å gjøre publikum oppmerksom på hvordan du tenker å gjennomføre synstolkingen. Du kan for eksempel presisere at du ikke kommer til å prate i munnen på aktørene, at det kan komme beskrivelser eller viktig informasjon i pausene av arrangementet etc.
4. Fokuser på arrangementets fortelling/røde tråd, det er det overordnede målet. Suppler med detaljer.
 1. En forestilling kan ha mange visuelle detaljer, men det viktigste å få satt ord på er hva som har betydning for handling, utfall, vendepunkt, følelsesladde reaksjoner etc.
 2. I et sportsarrangement kan det være mange utøvere, manøvreringer og tekniske elementer, men det aller viktigste å sette ord på er hvem som har overtaket og hvordan, hvem som utfordrer og med hvilken strategi etc.
 3. I seremonier kan det være mange deltakere eller gjester, men det viktigste er de som markeres/feires, deres nærmeste og seremoniens symbolske uttrykk.
5. La arrangementets lyd få tale sitt språk, du trenger ikke å fylle alle «tomrom» med beskrivelser.
 1. Lytt nøye til alle replikker og generell lyd under arrangementet, og vurder om det som kan høres er beskrivende nok for det som vises.
 2. Husk at arrangementets lyd kan være en viktig del av den estetiske opplevelsen, la det være luftlommer for publikum til å oppleve lyden.
6. Beskriv uforutsette ting, slik at publikummet ditt også forstår hvorfor noe eventuelt ikke går helt etter planen.
 1. For eksempel at suffløren griper inn, at noe teknisk ikke fungerer som det skal, at noen i publikum trenger medisinsk hjelp etc.

Del 3: Ting å være oppmerksom på

7. Ved live synstolking av arrangement, er du i større grad en vert/programleder for ditt publikum enn ved synstolking av en forhåndsprodusert film.
 1. Å være vert kan eksempelvis innebære at du fysisk møter ditt publikum, viser dem på plass, sjekker utstyr med dem, ber om tilbakemeldinger underveis og tar imot innspill.
 2. Å være en slags programleder innebærer for eksempel å informere i tillegg til å beskrive. Hvis du har arrangementets program framfor deg, kan det være lurt å si noe om hva som kommer etter neste pause. Det kan også være lurt å gi små oppsummeringer av hva som har skjedd tidligere i programmet, for eventuelt nyankomne.
8. Husk at det er nyttig for ditt publikum med auditive bekreftelser på at teknikk fungerer, og at de har funnet frem til synstolket versjon av arrangementet.
 1. Ref. punkt 3, er det en fordel å begynne med beskrivelser litt før arrangementet starter, men det kan også være lurt med musikalsk ventemusikk, eller en forhåndsinnspilt loop som bekrefter at din «kanal» er oppe og går i god tid.
 2. Dette kan også være til hjelp i pauser i arrangementet, der det ellers fort kan være helt stille i lengre tid.
 3. Det kan også være nyttig med et forhåndsprodusert lydspor til bruk ved teknisk feil, som kan gjøre det lettere for publikum å forstå om det er de som har gjort en feil, eller om det synstolkens eller arrangementets teknikk som har utfordringer.
En foredragsholder på en scene med presentasjon på storskjerm, publikum sitter i salen.

For videre lesning:
Med retningslinjer for synstolking av konferanser, møter og seminarer kan synstolken også gi tips til foredragsholdere på forhånd.

Folk går blant kunstneriske bilder på en utstilling.

Vi har også utarbeidet:
Retningslinjer for synstolking av utstilling, omvisning, museum med utgangspunkt i synstolk og omviser som én og samme person.