Bestill synstolking

Det er mange måter å produsere og levere synstolking på. Vi tilbyr alt:

Vi kan synstolke før filmen er produsert (integrert og/eller standard synstolking):
Med integrert synstolking kan en film produseres på en måte som fjerner eller reduserer behovet for post-produsert synstolking. Om du er usikker på hva som skal til, send oss for eksempel manus, en dreiebok eller presenter filmidéen for oss, så kan vi gi tilbakemelding og foreslå eventuelle endringer eller utbedringer før du starter opptak.

Vi kan synstolke ferdig produsert film (standard eller utvidet synstolking):
Det kan være korte eller lange filmer, informative eller kunstneriske, fiksjon eller dokumentar, talking heads eller musikaler, for nettsider eller sosiale medier, for TV eller strømming. Send oss filmen og vi gjør resten. Vi kan også undertekste filmen og dermed levere full pakke av hensyn til universell utforming.

Vi kan synstolke mens filmen produseres (integrert og/eller standard synstolking):
Om det ikke foreligger manus og det meste skal improviseres innenfor visse rammer, kan vi være til stede under opptak og bistå med innspill for å sikre at replikker og/eller lydlegging fjerner eller reduserer behovet for post-produsert synstolking. Er opptaket allerede gjort, men en forteller- eller reporterstemme skal legges på etter filming, kan vi også bistå med relevante instrukser til denne.

Illustrasjon: Sort silhuett av en studiomikrofon med poppfilter.

Vi kan synstolke live-sendinger og -eventer (standard):
Vi kan enten være til stede under en konferanse og beskrive for publikum i salen, eller sitte eksternt og beskrive strømmingen for både tilstedeværende og hjemmesittende publikummere. Via vår tjeneste SmartTolk (lenke?) kan vi også tilby tegnspråk og simultanteksting av slike arrangementer.

Har du og din bedrift lyst til å forstå og gjøre arbeidet med synstolking selv, kan vi tilby et kurs for å sparke det hele i gang.

Se gjerne våre kursforslag

Våre synstolkere er blant Norges mest erfarne og brukte, og vi har både ansatte og eksterne som tar frilansoppdrag etter kursing hos oss.