Norske retningslinjer for synstolking

Historien

Prioriter å beskrive det som er viktig for at brukeren skal få med seg historien. Baser prioriteringene på hva som er «den røde tråden», og få med det som ikke er åpenbart gjennom monolog/dialog eller lyd.

Tips:

Hvem, hvor, når, hva? Dette er fire spørsmål som en effektiv beskrivelse må besvare.

Teksteksempel:

«Anne står i vinduet på soverommet og kikker på solnedgangen. Øynene hennes blir blanke og på kinnet renner en tåre.»

Videoeksempel:

Nåtid

Bruk presens. Beskriv det du ser mens det skjer.

Tips:

Hvis handlingen veksler mellom nåtid og fortid, innled scenene med enkle tidsangivelser.

Teksteksempel:

«Tidligere på dagen. Anne sitter på toget og leser en bok.»

Videoeksempel:

Objektivitet

Vær objektiv, unngå fortolkninger og la brukeren gjøre opp sin egen mening. Unngå bruk av filmtekniske beskrivelser om kameravinkler, panorering og lignende.

Tips:

La være å si at noen er sinte, overrasket, triste og så videre. Beskriv heller ansiktsuttrykk og kroppsspråk.

Teksteksempel:

«Anne lytter med det ene øret inntil veggen. Hun får store øyne og dekker munnen med hånden».

Videoeksempel:

Timing

Unngå beskrivelser over mono/dialog eller annen viktig lyd. Bruk «lommene» du har til rådighet, og legg vekt på presise og effektive beskrivelser.

Tips:

Etterstreb å ha luft mellom beskrivelsene og for eksempel dialogen. Der du har dårlig tid, kan noen ganger 2-3 ord være nok. Ikke bli fristet til å fylle alle tomrom med beskrivelser.

Eksempel:

I en samtale mellom mange personer kan det være vanskelig å høre hvem som snakker, og dårlig med plass til å gjøre dette tydelig. Da kan det være tilstrekkelig å si navnet på den som snakker: «Anne:» *Anne snakker* «Tom:» *Tom snakker* osv.

Viktig lyd, for eksempel et pistolskudd, bør forklares, hvis det er tydelig hva som skjer i bildet.

Teksteksempel:

«Han tar opp en pistol, sikter på Anne og trekker av *smell* Hun faller til gulvet.»

Videoeksempel:

Karakterer

Presenter karakterene på en måte som gjør det mulig å identifisere dem. Prioriter rikere beskrivelser av karakterer som er viktige for historien.

Tips:

Bruk navn på karakterene, så lenge dette ikke skal være hemmelig for brukeren. Dersom det er nødvendig for å følge handlingen, kan navnet på en hovedkarakter brukes før det presenteres i historien. Utseende, alder og stil er viktig, men beskriv på en så objektiv måte som mulig (vær bevisst på å unngå personlig smak og betraktninger). Karaktertrekk som skiller seg ut bør beskrives.

Teksteksempel: 

«Anne er i slutten av 20-årene. Hun har langt, svart hår stramt i en hestehale. Hun har på seg store, svarte solbriller, knallrød leppestift, svart, ettersittende kjole og høyhælte sko.»

Videoeksempler:

Språk

Bruk et presist, variert og forståelig språk. Legg vekt på god flyt og at brukeren skal slippe å tenke. Bruk normert bokmål eller normert nynorsk i skriptet.

Tips:

  • Bruk så langt det er mulig hele setninger
  • Pass på å bruke ubestemt form når noe omtales første gang
  • Unngå overflødige ord, gjentakelser, fremmedord og fagspråk. Slangord som brukes av karakterene, kan også brukes i synstolkingen, hvis det er opplagt hva ordet betyr.
  • Adjektiver er viktig for å gi rikere beskrivelser, men unngå subjektive fortolkninger
  • Begrens bruken av adverb

Teksteksempel:

«Anne går forbi en kirke. Hun stopper opp, betrakter den og smiler. Kirkedøren åpner seg brått og en liten gutt kommer ut. Anne rykker til og haster videre.»

Stemme

Vær naturlig og i takt med sjanger og uttrykk. Synstolken bør framstå tydelig, men samtidig passe på at fokuset ikke tas vekk fra karakterene og historien.

Tips:

Gjør små justeringer underveis, når for eksempel handling går fra et rolig tempo til stor dramatikk. Vær konsistent.

Eksempel:

Unngå bruk av både en- og a-endinger, «Døren/døra», «kystvakten/kystvakta» og så videre.

Fakta

Foreta undersøkelser og gjør forberedelser som sikrer korrekte beskrivelser. Bruk nøytrale beskrivelser, hvis du er usikker.

Tips:

Websøk og opplysninger i manus kan være til stor hjelp for å finne stedsnavn, navn på karakterer, type objekt og så videre. Produsenten kan også kontaktes for mer informasjon.

Teksteksempel:

«Anne ser ut av vinduet i leiligheten i Karl Johans gate. Det er kveld. I gaten er det et yrende folkeliv. På Egertorget får hun øye på en hund som halter.»

Videoeksempel:

Unntak

Det finnes ingen fasit. For å få synstolkingen til å passe inn og for at brukeren skal være fullt informert, må du ofte gjøre unntak

Tips:

Ingen historier og produksjoner er like, og beskrivelsene må tilpasses for å få et best mulig resultat. Utfordringene krever ofte kreative løsninger.

Eksempel:

Noen ganger kan det være nødvendig å synstolke over tale som ikke er viktig.

Videoeksempel:

Ressurser retningslinjer synstolking

Produsent kan også kontaktes for mer informasjon.