retningslinjer live synstolking (1 av 3)

Retningslinjene for live synstolking er delt i tre ulike arrangementstyper:

Utarbeidelsen av retningslinjene er gjort i prosjektet Live Synstolking, støttet av Stiftelsen Dam.

Konferanser, møter og seminarer

Disse retningslinjene tar utgangspunkt i arrangementer som

 • er vesentlig mer tale- enn visuelt drevet
 • gir synstolk lite rom for beskrivelser underveis, men til en viss grad mulighet til å påvirke gjennomføringen.
En foredragsholder på en scene med presentasjon på storskjerm, publikum sitter i salen.
Foto: Oleksander P, Pexels

Dette gjelder for eksempel foredrag og seminarer der synstolk kan gi nyttige innspill til talerne på forhånd, og således har en viss påvirkning på selve gjennomføringen. Dette skiller seg for eksempel fra teater, konserter eller sportsarrangement, der det visuelle står langt mer i sentrum mens synstolken er en observatør på lik linje med andre publikummere. Det skiller seg også fra eksempelvis omvisninger, der synstolken kan være omviseren med stor grad av påvirkning på gjennomføringen.

Tips til synstolk:
Vi har utarbeidet Huskeregler for talere til foredrag, konferanser og seminarer. Del disse med talerne på forhånd slik at de selv kan bidra til å gjøre arrangementet mer tilgjengelig for synshemmede.

huskeregel synstolk

En hovedregel for å synstolke arrangement er å prioritere beskrivelser av det som er viktig for at mottakeren skal forstå arrangementets innhold kun ved å lytte til det.

Del 1: Forberedelser

1. Ta tidlig kontakt med arrangør og avtal rammene for din rolle og hvordan det hele skal gjennomføres teknisk, inkludert den tekniske sjekken.
 1. Undersøk om synstolkingen skal skje på selve arrangementet med publikum til stede, eller om det skal strømmes med hjemmesittende publikum (eventuelt begge deler)
 2. Finn ut om arrangøren har en plan for hvilket utstyr synshemmede publikummere skal bruke, hvordan de skal informeres og eventuelt guides. Og om de forventer at synstolken har en rolle her.
 3. Informer foredragsholdere/talere om hvordan de selv kan bidra til å gjøre arrangementet mer tilgjengelig for publikum med nedsatt syn. Del for eksempel Huskeregler for talere med dem og/eller arrangøren.
2. Sett deg inn i både tema, form og program for arrangementet før det begynner.
 1. Undersøk om det skal være foredrag med lysbildevisninger, debatter på en scene etc.
 2. Hvis temaet er basert på mye visuell symbolikk kan det være lurt å etablere begreper for og beskrivelser av dette på forhånd.
3. Be om å få tilsendt presentasjonsmateriell på forhånd, slik at du har mulighet til å lage et manus.
 1. Skal det for eksempel brukes forhåndsinnspilte videoer under arrangementet, kan et manus utarbeides for live-synstolking av disse.
 2. Korte beskrivelser av bilder/grafer/tabeller i presentasjonene kan også utarbeides på forhånd.

Del 2: Gjennomføring

4. Begynn synstolkingen litt i forkant av arrangementet med beskrivelse av sal, scene, lerret osv.
 1. Husk at en slik forhåndsbeskrivelse kan være en fin bekreftelse for publikum om at de har funnet frem til synstolket versjon før arrangementet starter.
 2. Her er det også rom for å introdusere deg selv og å gjøre publikum oppmerksom på hvordan du tenker å gjennomføre synstolkingen. Du kan for eksempel presisere at du ikke kommer til å prate i munnen på foredragsholdere, at det kan komme beskrivelser eller viktig informasjon i pausene av arrangementet etc.
5. Lytt nøye til alle talerne, og vær tålmodig: Det kan hende de selv setter gode nok ord på ting de gjør og viser, selv om de kanskje ikke sier det med en gang.
 1. I tilfelle de ikke gjør det i det hele tatt, kan det være lurt å notere noen stikkord underveis. Det kan dukke opp en mulighet for deg å beskrive senere.
 2. Det er viktig å ikke snakke i munnen på foredragsholder/taler. Kun en sjelden gang kan det forsvares, for eksempel hvis du er midt i en setning i det taler begynner å snakke. Da er det best at du fullfører setningen.
6. Det kan være utfordrende å finne rom for beskrivelser underveis: Gjør deg kjent med, vær oppmerksom på og utnytt de «luftlommene» som har en tendens til å dukke opp gjentagende.
 1. Når konferansevert har introdusert neste taler, tar det gjerne tid for taler å gjøre seg klar – bruk denne «lommen» til eksempelvis å sette ord på hvilken type foredrag neste taler har, basert på det du har mottatt på forhånd.
 2. Har taleren en tendens til å pause talen sin når hen skifter lysbilde? Er hen i ferd med å gripe etter et glass vann? Det kan for eksempel gi rom til å sette ord på en tabell som vises.
 3. Er det pauser i selve arrangementet? Starten på pausen kan brukes til å si noe du gjerne skulle ha sagt under siste presentasjon.
7. Beskriv uforutsette ting, slik at publikummet ditt også forstår hvorfor noe eventuelt ikke går helt etter planen.
 1. For eksempel at PC-en til en foredragsholder henger seg opp, at verten snakker i en mikrofon som ikke fungerer, at lyset går, at noen i publikum trenger medisinsk hjelp etc.
8. Beskriv følelsesuttrykk blant aktørene, dersom de ikke er hørbare.
 1. Sitter en av debattantene og rister på hodet av en påstand? Må en foredragsholder ta en liten pustepause midt i historien om en sår oppvekst? Sitter noen i salen og tørker tårer av et innlegg?

Del 3: Ting å være oppmerksom på

9. Ved live synstolking av arrangement, er du i større grad en vert/programleder for ditt publikum enn ved synstolking av en forhåndsprodusert film.
 1. Å være vert kan eksempelvis innebære at du fysisk møter ditt publikum, viser dem på plass, sjekker utstyr med dem, ber om tilbakemeldinger underveis og tar imot innspill.
 2. Å være en slags programleder innebærer for eksempel å informere i tillegg til å beskrive. Hvis du har arrangementets program framfor deg, kan det være lurt å si noe om hva som kommer etter neste pause. Det kan også være lurt å gi små oppsummeringer av hva som har skjedd tidligere i programmet, for eventuelt nyankomne.
10. Husk at det er nyttig for ditt publikum med auditive bekreftelser på at teknikk fungerer, og at de har funnet frem til synstolket versjon av arrangementet.
 1. Ref. punkt 4, er det en fordel å begynne med beskrivelser litt før arrangementet starter, men det kan også være lurt med musikalsk ventemusikk, eller en forhåndsinnspilt loop som bekrefter at din «kanal» er oppe og går i god tid.
 2. Dette kan også være til hjelp i pauser i arrangementet, der det ellers fort kan være helt stille i lengre tid.
 3. Det kan også være nyttig med et forhåndsprodusert lydspor til bruk ved teknisk feil, som kan gjøre det lettere for publikum å forstå om det er de som har gjort en feil, eller om det synstolkens eller arrangementets teknikk som har utfordringer.
Folk går blant kunstneriske bilder på en utstilling.

For videre lesning:
Retningslinjer for synstolking av museum, utstillinger og omvisninger tar utgangspunkt i synstolk og omviser som én og samme person.