multiple choice

kort forklaring

Flervalg (ett riktig svar) omfatter et eksempel på en oppgave som består av alternativknapper (radio), og en beskrivelse av hvordan disse skal fungere og kan testes med tastatur.

Flervalg (flere riktige svar) omfatter et eksempel på en oppgave som består av avmerkingsbokser, og en beskrivelse av hvordan disse skal fungere og testes med tastatur.

Det linkes til et løsningsforslag på hvordan spørsmål og svaralternativer kan kobles programmatisk.

Paring av spørsmål og svar i en matrise omfatter et eksempel på en oppgave som er kodet noe annet enn det det faktisk er (tabell).