flervalg (ett riktig)

Sant/Usant oppgave med oppgaveteksten "Sarajevo er en by i Litauen".

Alternativknapper skal brukes på oppgaver der kun ett av svaralternativene er riktig.

De både ser og fungerer litt annerledes enn for eksempel avmerkingsbokser. Visuelt er alternativknappene runde, se eksempel på bildet over. For å teste om alternativknappene (radioknappene) som brukes i eksamensløsningen er kodet riktig, må en vite hvordan disse skal fungere med tastatur og hjelpeteknologi.

Alternativknapper skal fungere på følgende måte med tastatur:

 • Tab flytter fokus til første svaralternativ (knapp) i radiogruppen
  • Om et svaralternativ (knapp) er valgt, flyttes fokus til det
 • Trykkes Tab en gang til, flyttes fokus til neste radiogruppe eller en annen widget (f.eks. skjemafelt, lenke, etc.)
 • Piltastene opp/ned skal flytte fokus og valg mellom alternativene i gruppen
  • Svaralternativet (knappen) velges automatisk ved tastaturfokus
  • «Pil ned» flytter fokus til neste knapp i gruppen
  • Om fokus står på siste svaralternativ i gruppen, skal fokus flyttes til det første svaralternativet
  • «Pil opp» flytter fokus til forrige svaralternativ i gruppen
  • Om fokus står på første svaralternativ i gruppen, skal fokus flyttes til det siste svaralternativet
 • Tab flytter fokus ut av radiogruppen