flervalg (flere riktige svar)

Skjermutklipp med oppgaveteksten "Hva heter de gjenlevende medlemmene av the Beatles?", med avmerkingsboksene "Paul McCartney", "John Lennon", "Richard Starkey" og "George Harrison".

Avmerkingsbokser er firkantede og skal brukes på oppgaver der opptil flere svaralternativer er riktig.

Avmerkingsbokser skal fungere slik med tastatur:

  • Tab skal flytte fokus til og mellom avmerkingsboksene
  • Mellomrom-tast skal brukes for å merke av eller fjerne avmerking