koble spørsmålstekst og svaralternativer

Eksamensoppgaver som består av flervalgsoppgaver, såkalte «multiple choice»-oppgaver, skal programmatisk være koblet. I praksis betyr det at en student som benytter hjelpeteknologi skal få annonsert spørsmålsteksten når fokus kommer på et svaralternativ.

Tabulator brukes for å bla mellom alle de interaktive elementene på en side. Interaktive elementer vil si alt innhold som ikke er statisk tekst, som for eksempel knapper, lenker, tekstfelt, etc. En student som benytter skjermleser og som er kjent med eksamensløsningen, vil sannsynligvis bruke Tab-tast for å navigere seg raskere til ønsket innhold, i dette tilfelle svaralternativene. Dersom spørsmål og svaralternativer ikke er koblet, vil studenten være nødt til å bruke piltaster (virtuell markør i Jaws) til å bla frem og tilbake mellom spørsmålene og svaralternativene i flervalgsoppgaven for å få oversikt over hva som skal besvares. Dette er en mye mer usikker, tidkrevende og tungvint prosess.

Det er flere måter å koble grupperelaterte elementer på. Et alternativ er å benytte attributtene fieldset og legend. Fieldset-taggen brukes for å gruppere relaterte elementer sammen, og tegner en boks rundt de relaterte elementene. Denne boksen kan fjernes i CSS ved å sette verdien «none» på kantlinjen:

fieldset {
border: none;
}

Legend-taggen brukes til å definere en etikett (ledetekst) på fieldset-taggen.

For å koble spørsmål med tilhørende svaralternativer må de plasseres innenfor en fieldset-tag. Spørsmålsteksten må igjen plasseres inne i legend-elementet, se løsningsforslag. Skjermlesere vil da lese spørsmålsteksten (legend), det aktive svaralternativet og om den er krysset av eller ikke.

Tips: Det fungerer best om spørsmålsteksten ikke er for lang. Skjermlesere leser legend-elementet for hver enkelt verdi. Det blir dermed mye å høre på og lite effektivt for en student som benytter dette under eksamen.

Vi foreslår også å unngå å bruke attributtet role="group" på fieldset-elementer, da disse har samme formål.

Husk: fieldset og legend hører sammen og skal ikke brukes hver for seg.

Løsningsforslag i HTML

<fieldset>
<legend>Hva heter de gjenlevende medlemmene av the Beatles?</legend>
<ul>
<li><input type="checkbox" id="xyz" name=".." value=".."><label for="xyz">Paul McCartney</label></li>
<li><input type="checkbox" id="zyx" name=".." value=".."><label for="zyx">John Lennon</label></li>
..
</ul>
</fieldset>