paring av spørsmål og svar i en matrise

Tabellen over fungerer bra visuelt når mus eller touch brukes som input for å svare. Tabellformen komprimerer flere spørsmål (hva er hovedstaden i landet xxx?), med like svaralternativer (hovedstedene). Komprimeringen gir en god visuell oversikt over oppgaven.

Med tastaturnavigering eller skjermleser fungerer oppgaven som 9 grupper med alternativknapper (hva er hovedstaden i landet xxx?), med 9 alternativknapper (hovedstedene) i hver gruppe. Det er da mulig å navigere imellom landene med tabulator, og velge hovedstad med piltastene.

En hjelpetekst som forklarer virkemåten med tastatur og skjermleser anbefales om oppgavetypen ikke er kjent. Med skjermleser blir det annonsert at dette er en tabell, det burde blitt annonsert som grupper med alternativknapper.

Skjermutklipp av oppgaven "Par riktig hovedstad med land" som ser ut som en tabell med 9 hovedsteder (kolonneoverskrifter) og 9 land (radoverskrifter).

Merknad: Om denne oppgaven hadde fungert som en tabell med alternativknapper i hver celle ville tastaturnavigering vært tidkrevende. Tabulator ville være eneste navigeringsmulighet, og ville stoppet på hver celle i tabellen (dvs. 9 x 9 = 81 tabulatorstopp). Med skjermleser ville det vært mulig å navigere i tabellformen, men erfaringsmessig er det lettere å oppfatte som grupper med alternativknapper.