Prosjekt

Noen av våre pågående prosjekt :


 • Live synstolking

  MediaLT har i samarbeid med Norges Blindeforbund fått til en rekke gjennomslag for synstolking i Norge. En viktig oppgave som gjenstår, er å gi synshemmede i Norge tilgang til live (direkte) synstolking.

  Live synstolking

Noen av prosjektene vi har gjennomført :


 • Teknologi, mobility og førerhund

  I dette prosjektet skal vi undersøke hvordan moderne teknologi kan kombineres med bruk av førerhund, og hvordan denne kombinasjonen kan gi synshemmede helt nye og tryggere turopplevelser.


 • Lek og lær

  I prosjektet «Lek og lær» kartla hva som finnes internasjonalt av universelt utformede underholdningsprodukter, da mange av de kommersielle produktene ikke er universelt utformet. Vi testet utvalgte produkter for å finne gode alternativer. Hovedmålet i prosjektet var å kartlegge og teste underholdningsteknologi for barn med nedsatt funksjonsevne.


 • Koding for alle

  Koding (programmering) er et tema alle elever i grunnskolen skal kunne noe om. Derfor er det viktig å bidra til at elever med nedssatt funksjonsevne også får denne muligheten. Hovedmålet i prosjektet Koding for alle er å kartlegge og utarbeide løsninger som gjør koding tilgjengelig og spennende for funksjonshemmede.


 • Universell utforming av digitale læringsressurser

  Hovedmålet i prosjektet Universell utforming av digitale læringsressurser er å kartlegge i hvilken grad digitale læringsressurser er universelt utformet, og foreslå tiltak som forbedrer løsningene.


 • Synstolking i klasserommet

  Hovedmålet i prosjektet Synstolking i klasserommet er å utforske og finne fram til gode tekniske, praktiske og pedagogiske løsninger for live synstolking i grunnskolen.


 • Status synstolking

  Hovedmålet i prosjektet er å samle kunnskap om synstolking i Norge og legge til rette for brukermedvirkning, for å sikre at det tilbys tjenester med god kvalitet.

  Status synstolking

 • Universelt utformet video i praksis

  I prosjektet Universelt utformet video i praksis skal vi utforske framgangsmåter for universell utforming av videoer i undervisningssektoren, og utvikle en veileder som lærestedene kan bruke.


 • Canvas

  Canvas er den mest utbredte læringsplattformen i høgskole- og universitetssektoren i Norge, og det er derfor et behov for å bidra til at Canvas er så tilgjengelig som mulig. Hovedmålet i prosjektet er å teste universell utforming av eksisterende Canvas-løsninger, og foreslå forbedringer av rammeverk og innholdsproduksjon.

  Canvas

 • App-løftet

  Hovedmålet i prosjektet var å Analysere hvor effektivt ulike metoder for tilbakemeldinger om tilgjengelighetsutfordringer i apper er, og påvirke produsenter til å gjøre et løft innen universell utforming.

  App-løftet