synstolking punkt for punkt

I prosjektet Synstolking punkt for punkt skal vi undersøke hvordan live (direkte) synstolking best kan formidles til kombinert syns- og hørselshemmede.

Prosjektet støttes av: Foreningen for synshemmede

Til nå har synstolking for kombinert syns- og hørselshemmede vært lite vektlagt. Dette ønsker vi å gjøre noe med i dette prosjektet, ved å legge grunnlaget for synstolking punkt for punkt (tekstbasert og i punktskrift). Hovedmålet i prosjektet er å finne fram til en løsning som gjør det mulig å tilby tekstbasert live synstolking til kombinert syns- og hørselshemmede.

Vi vil starte med å kartlegge mulighetene for tekstbasert live synstolking. Kartleggingen vil både identifisere hva som allerede finnes av tilgjengelige løsninger og hvordan disse kan settes sammen, og av hva som eventuelt kreves i tillegg for å komme i mål. Dessuten vil vi samle inn kunnskap om prosjekter og annet arbeid som har relevans for tekstbasert live synstolking. Ut fra kunnskapen vi finner, vil vi velge ut en eller flere løsninger for testing, og teste disse løsningene. Sannsynligvis er det ikke mulig å komme helt i mål innenfor dette prosjektets rammer, men vi mener at dette prosjektet vil være viktig for å avklare mulighetene for å få det til, og for å legge et mulig grunnlag for veien videre mot målet.

Vi hører gjerne fra deg, hvis du har innspill til prosjektet.

Du kan ta kontakt med prosjektleder Magne Lunde på e-post magne@medialt.no eller på telefon 91 79 00 78.

Prosjektgruppe

  • Magne Lunde, MediaLT (prosjektleder)
  • Sarina Nachtnebel, MediaLT
  • Magnar Kvalvik, MediaLT