Vi vil høre din mening om live synstolking

Barn samlet i skolegården.
Bildet er hentet fra Statped sine nettsider.

Nesten ingen arrangementer i Norge synstolkes. For å gjøre noe med dette, inviteres du til å si din mening om live (direkte) synstolking.

Den 25. april gjennomføres Statped konferansen. For å få rustet opp fagfeltet og øke tilbudet av live synstolking, trenger vi å få testet synstolkingen og høre din mening om den.

Kan du tenke deg å delta på Statped konferansen og gi tilbakemelding på synstolkingen av den? Da kan du ta kontakt med Magne Lunde på telefon 91 79 00 78 eller sende en e-post til magne@medialt.no.

Retningslinjer for live synstolking av arrangementer

I prosjektet Live synstolking utvikler vi retningslinjer for ulike arrangementstyper. Disse retningslinjene skal vi teste ut på Statped konferansen den 25. april. Målsetningen er å legge et best mulig grunnlag for å tilby live synstolking med god kvalitet. Et grunnlag vi også håper vil være med på å øke tilbudet av live synstolking i Norge. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges Blindeforbund og støttes av stiftelsen Dam.

Mye synshemmede kan gå glipp av

På en konferanse av denne typen er det mye synshemmede kan gå glipp av. Det kan for eksempel være:

  • Informasjon i presentasjoner som ikke blir kommentert eller lest opp
  • Bilder og videoer som vises
  • Skriftlig informasjon i konferansesalen som ikke blir kommentert eller lest opp
  • Ting som det kun blir henvist til ved hjelp av kroppsspråk
  • Hvem som går opp og ned av scenen
  • Beskrivelse av foredragsholdere
  • Andre ting som skjer i salen som det ikke blir satt ord på
  • Uventede ting som skjer

En ekspert på synstolking vil beskrive dette og all annen viktig visuell informasjon som synshemmede går glipp av. Det vil skje på direkten og underveis i konferansen.

Mer informasjon og påmelding

Statpedkonferansen er gratis og foregår digitalt den 25. april kl. 09:00-15:30. På konferansen vil du blant annet møte Abid Raja, som deler sin historie om utenforskap. Tema for konferansen er: Spesialpedagogisk praksis i en mangfoldig og inkluderende barnehage og skole.

Statpedkonferansen (informasjon og påmelding)