kunnskapsinnsamling om live synstolking

Vi har samlet kunnskap om live synstolking av arrangementer, og publisert en rapport om tema.

Kunnskapsinnsamlingen er gjort som en del av prosjektet Live synstolking. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norges Blindeforbund, og støttes av stiftelsen Dam.

I prosjektet arbeider vi med å utvikle retningslinjer for live synstolking av ulike arrangementstyper. Kunnskapsinnsamlingen danner et godt grunnlag for dette arbeidet. Vi vil i løpet av denne våren publisere retningslinjene for de ulike arrangementstypene. Disse vil ligge åpent tilgjengelige for alle å bruke. På denne måten ønsker vi å bidra til et best mulig grunnlag for å tilby live synstolking, og at dette forhåpentligvis også skal føre til et økt tilbud av live synstolking i Norge.

Kunnskapsinnsamling: Live synstolking (docx)