Velkommen til MediaLT 2

Eksperter på universell utforming av teknologi

MediaLT gjør begrensninger til muligheter.

Mennesker er forskjellige – og det skal ny teknologi ta hensyn til!

SPISS-KOMPETANSE

Vi tilbyr:

  • Analyse og utredning
  • Bistand i utviklingsprosjekter
  • Brukerstøtten SmartJa
  • Forskning og utvikling
  • IKT- tilrettelegging
  • IKT-opplæring
  • Kurs og kompetanseoverføring
  • Rådgiving
  • Synstolking
  • Test av nettsider og apper

Våre oppdrag

Vi har mange ulike oppdrag innen universell utforming av IKT. Dette spenner fra rammeavtaler som går over år, til mindre avklaringer som kan besvares over telefon. Vi utfører også årlig en rekke FOU-prosjektet knyttet til vårt område.

Se våre prosjekter