teksting

Teksting for hørselshemmede kan genereres automatisk eller manuelt. Som oftest kan brukeren skru av og på tekstingen med en knapp i videoavspilleren på nett. Dette alternativet bør brukes i undervisningssektoren. Det har 3 hovedgrunner: Gjør det enklere å endre tekstingen i etterkant, gjør det mulig å endre språk og tekstingen vil som oftest kunne leses med kunstig tale. I andre tilfeller er tekstingen «brent» inn i videofilen, og kan ikke tas bort av bruker.

De fleste som produserer og publiserer mye video benytter seg av en ekstern tjeneste for automatisk teksting, fordi det blir for ressurskrevende å tekste manuelt. Kvaliteten blir som regel noe dårligere, men det kan gjøres manuelle forbedringer i etterarbeidet med den automatiske tekstingen.

Ikon av snakkeboble

Det skilles på uforkortet og forkortet teksting.

  • Når tale tekstes ordrett er den uforkortet, som for eksempel ved automatisk teksting
  • Forkortet teksting betyr at tekstingen gjengir essensen av det som sies i en komprimert «versjon» for å sikre bedre lesbarhet

Forkortet teksting er det vanligste for tv og film.

Språkrådets retningslinjer for god teksting (PDF)

automatisk teksting

Teksting som genereres automatisk benytter seg av talegjenkjenning med tale til tekst. Ta kontakt med avdelingen for videoproduksjon på ditt lærested, for å høre om de tilbyr en løsning for automatisk teksting som du kan bruke. Et annet alternativ er for eksempel Youtube, som tilbyr dette på video, men foreløpig ikke på norsk. Ulempen med slik teksting er at det er unøyaktig og at alt som sies tekstes fullt ut. Det kan gjøre det vanskelig å forstå og å henge med.

egenprodusert teksting

Den enkleste måten å tekste på selv, er å benytte seg av programvare som tilbyr tale til tekst. Et eksempel på dette er skjermopptaksprogrammet Screencast O Matic. Her kan du gjøre opptak av skjermen eller importere eksisterende videofiler, og generere teksting på norsk. For best mulig resultat bør opptakene ha god og tydelig tale. Det er mulig å redigere tekstingen i etterkant for å rette opp feil og redusere tekst.

Veiledning om hvordan du kan legge til teksting i programmet

En annen måte å tekste på egenhånd, er å bruke standard programvare for manuell teksting. Et eksempel på dette er Subtitle Edit (gratis). Først importerer du videofilen du skal tekste. Deretter legger du inn tidskoder der det er tale (start/slutt), og til slutt skriver du inn hva som sies, helst som en forkortet versjon.

Brukermanual og hjelpevideoer for Subtitle Edit

Tilbake til førstesiden av veilederen