Veileder for universelt utformet video i undervisningssektoren

Veilederen er en praktisk guide for hvordan du kan tilrettelegge video i undervisningssektoren. Den er ment for både faglærere og avdelinger som jobber med videoproduksjon på lærestedene (f.eks. multimediasentrene). Den redegjør for teksting for hørselshemmede og synstolking for synshemmede, og når ulike typer av teksting og synstolking bør brukes. Den er med hensikt gjort kortfattet og enkel.

Følgende inngår derfor ikke:

  • Innføring i hvordan produsere video (ta kontakt med ditt lærested for å få en innføring i dette)
  • Brukermanualer for programvare brukt til teksting og synstolking.
  • Hvordan nettsider og videoavspillere bør utformes for å være tilgjengelige.

Kategorier

kort forklaring

TEKSTING: Omfatter både automatisert og egenprodusert teksting.

SYNSTOLKING: Omfatter både standard, integrert, utvidet og tekstbasert synstolking.

RESSURSER: Består av en liste med eksterne ressurser.