Hvilken nytte har brukere og INTERESSE-organisasjoner av tilgjengelighets-erklæringene?

Illustrasjon av mann som holder opp en tilgjengelighetserklæring
Bildet er hentet fra uutilsynet sine nettsider.

Tilgjengelighetserklæringene skal informere om hvor universelt utformet nettsider og apper er, men vi vet lite om hvor nyttige de er.

I prosjektet tilgjengelighetserklæringenes nytteverdi skal vi teste nytteverdien av tilgjengelighetserklæringene, og foreslå tiltak som gir brukere og interesseorganisasjoner økt utbytte av dem. Prosjektet støttes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet via tilskuddsordningen «Tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming».

Lite kunnskap om nytteverdien

I forbindelse med at EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) ble innført i Norge, kom det et krav om at alle offentlige virksomheter må ha en tilgjengelighetserklæring publisert for sine nettsteder og apper. Dette skal gjøre det enklere for brukerne og interesseorganisasjonene å følge med på om en nettside eller en app er universelt utformet, men kunnskapen er liten om hvilken nytteverdi brukerne og interesseorganisasjonene har av tilgjengelighetserklæringene. Derfor er det behov for et prosjekt som forsøker å finne ut av dette.

hovedaktiviteter

Følgende hoved aktiviteter inngår i prosjektet:

  • Kunnskapsinnsamling
  • Utvikle testmetode og testplan
  • Teste tilgjengelighetserklæringenes nytteverdi
  • Foreslå tiltak

ta kontakt

Har du innspill eller spørsmål til prosjektet, kan du ta kontakt med prosjektleder Magne Lunde på e-post magne@medialt.no eller på telefon 91 79 00 78.

Prosjektet vil pågå ut året.