Velkommen til MediaLT!

MediaLTs visjon er å gjøre begrensninger til muligheter.

Mennesker er forskjellige - og det skal ny teknologi ta hensyn til!

Siste nytt

Bok om universell utforming av dokumenter

26.02.2015: Boka lærer deg hvordan du kan lage digitale dokumenter som er best mulig for flest mulig. Nå kan du forhåndsbestille den.

Oppslått bok ved siden av tastatur og skjerm

Ny kurspakke: universell utforming av nettsider og dokumenter

12.02.2015: MediaLT lanserer et nytt kurstilbud: Universell utforming av nettsider og dokumenter. Pakken er et tilbud til de som vil sørge for at informasjon og tjenester blir best mulig for flest mulig!

Puslespillet Universell Utforming mangler en brikke med teksten www.medialt.no

Tilbud på TVer med talende menyer

10.02.2015: Nå kan du sikre deg en super TV til en super pris! TVene har innebygget tale som gjør at synshemmede, dyslektikere og andre med lesevansker kan høre kanalvalg, programguide og så videre!

AS800E

Nyhetsarkiv

 

Arrangementer


Universell utforming

Internett og annen teknologi åpner nye muligheter for funksjonshemmede, men manglende tilrettelegging er et stort problem! MediaLT kan hjelpe til med utvikling, ekspertvurdering og brukertesting. Små grep kan gjøre mye for mange!

Innovasjon

Siden oppstarten i 1999 har MediaLT blitt et av de ledende forskningsmiljøene i Norge på feltet IKT og funksjonshemmede. Dette har vi fått til gjennom tett kontakt  med mange andre offentlige og private samarbeidspartnere.

Kurs og opplæring

MediaLT har utviklet et fleksibelt undervisningssystem. Vår opplæring av funksjonshemmede i bruk av teknologi har fått internasjonal oppmerksomhet, og vi har mottatt Rosings kompetansepris for vår måte å undervise på.