Velkommen til MediaLT!

MediaLT gjør begrensninger til muligheter.

Mennesker er forskjellige - og det skal ny teknologi ta hensyn til!

Siste nytt

Invitasjon til fagdag om universell utforming av moderne samarbeidsverktøy (Office 365)

03.04.2019: Velkommen til en spennende samling om universell utforming og viktige IKT-verktøy!

To hender skriver på et PC-tastatur, ved siden av PC-en ligger en smarttelefon.

Universelt utformet video i praksis

20.03.2019: Universitets- og Høgskole-sektoren sliter med hvordan de i praksis skal få produsert universelt utformet video. I et nytt prosjekt skal vi gi sektoren gode og konkrete løsninger på denne utfordringen.

Et videokamera blir festet til et stativ i moderne kontoromgivelser.

Team FYS

14.03.2019: Funksjonshemmede Yrkesaktive/Studenter og moderne Samhandlingsverktøy. Et spennende, viktig og nyskapende prosjekt!

To hender skriver på et PC-tastatur, ved siden av PC-en ligger en smarttelefon.

Nyhetsarkiv

 

Arrangementer


Web og universell utforming

Teknologi åpner nye muligheter for funksjonshemmede, men manglende tilrettelegging er et stort problem! MediaLT kan hjelpe til med utvikling, ekspertvurdering og brukertesting.

Innovasjon

Siden oppstarten i 1999 har MediaLT blitt et av de ledende forskningsmiljøene i Norge på feltet IKT og funksjonshemmede. Dette har vi fått til gjennom tett kontakt  med offentlige og private samarbeidspartnere.

Kurs og opplæring

Vår opplæring av funksjonshemmede i bruk av teknologi har fått internasjonal oppmerksomhet, og vi har mottatt Rosings kompetansepris.

 

Lik MediaLT på Facebook