Velkommen til MediaLT!

MediaLT gjør begrensninger til muligheter.

Mennesker er forskjellige - og det skal ny teknologi ta hensyn til!

Siste nytt

Spørreundersøkelse om bruk av treningsteknologi blant personer med nedsatt funksjonsevne

10.06.2021: Kunnskapen er liten om hvorvidt personer med nedsatt funksjonsevne bruker teknologi i forbindelse med kroppsøving og trening. Vi inviterer derfor til en anonym spørreundersøkelse om tema.

En kvinne i treningsklær trykker på pulsklokka si

Veileder for synstolking i klasserommet

18.05.2021: Vi har utviklet en veileder for hvordan ansatte i grunnskolen kan synstolke i klasserommet. Den ligger åpent og fritt tilgjengelig for alle som ønsker kunnskap om live synstolking.

En lærer peker på en tavle

Spørreundersøkelse om bruk av underholdningsprodukter blant funksjonshemmede

14.05.2021: Det er behov for kunnskap om bruk av dataspill og andre underholdningsprodukter blant personer med nedsatt funksjonsevne. Vi inviterer derfor til en anonym spørreundersøkelse om tema.

Et barn som holder en PlayStation kontroll

Nyhetsarkiv

 

Arrangementer


Web og universell utforming

Teknologi åpner nye muligheter for funksjonshemmede, men manglende tilrettelegging er et stort problem! MediaLT kan hjelpe til med utvikling, ekspertvurdering og brukertesting.

Innovasjon

Siden oppstarten i 1999 har MediaLT blitt et av de ledende forskningsmiljøene i Norge på feltet IKT og funksjonshemmede. Dette har vi fått til gjennom tett kontakt  med offentlige og private samarbeidspartnere.

Kurs og opplæring

Vår opplæring av funksjonshemmede i bruk av teknologi har fått internasjonal oppmerksomhet, og vi har mottatt Rosings kompetansepris.

 

Lik MediaLT på Facebook