Løpende ekspertrådgiving

Løpende ekspertrådgiving kan enten gis ved at vi:

  • Er partnere i utviklingsprosjekter
  • Bistår i etterkant av en eksperttest

Når løsningene på påpekte feil skal implementeres i etterkant av en eksperttest, kan det oppstå behov for spørsmål og for å få testet rettelsene i etterkant. Når vi kjenner løsningene, vil vi både kunne svare raskt og gjennomføre testingen effektivt. Vi har lang og god erfaring med å jobbe på denne måten med de som er «hands-on» i arbeidet.

Vi har også fått mange tilbakemeldinger på at kunder har stor nytte av en slik løpende ekspertrådgiving i etterkant av en ekspertevaluering. Rettingen av feil kan da gjøres som en kontinuerlig prosess, der vi gir råd og retester feil i et løpende samarbeid med dere som kunde.

Basert på tidligere erfaring vil en slik prosess gjøre en fullstendig retest overflødig, men dette kan endelig vurderes mot slutten av feilrettingsprosessen.

Les mer om vårt arbeid som partner i utviklingsprosjekter

IIlustrasjon av en PC-skjerm med avmerkingsbokser der noen er sjekket av.
Bilde av Bukhta Daniil fra iStock.