Rolf sin testside 2

siden har ikke 3 videoer

Trykk for å få fram en statusmelding

Denne teksten er ikke en statusmeldig, og skal ikke leses opp automatisk. Teksten under har role=»status». Teksten over «siden har 3 videoer» er også en statusmelding, men jeg får ikke denne til å leses opp når siden lastes.

Denne setningen er en statusmelding