tastaturnavigering

En digital eksamensplattform skal kunne betjenes med tastatur alene. Det vil si at all funksjonalitet, både i plattformen og i eksamenstypene, skal være mulig å nå med tastatur. I tillegg er det særlig viktig å huske på:

  • Naturlig fokusrekkefølge / Tab-rekkefølge
  • Visuell fokusmarkering

Fokusrekkefølge

For innhold i løsningen som får fokus ved tastaturnavigering, skal tastaturrekkefølgen være den samme som den visuelle. Dette kan testes ved å flytte fokus fra det første interaktive elementet (toppen av siden) og gjennom alt innholdet til bunnen av løsningen. Om rekkefølgen ikke er den samme som den visuelle, må det kontrolleres at det er mulig å forstå og bruke innholdet.

Visuell fokusmarkering

Alle de interaktive elementene skal i tillegg ha synlig fokus, for å sikre at en student som bruker tastatur alene, skal kunne se hvilket innholdselement som er navigert til (har fokus).

Uu-tilsynet har laget et løsningsforslag for tastaturbetjening, som gir gode eksempler på ulike markeringer for fokusmarkering.

OBS! Kravet for kontrast gjelder også synlig fokus.

Teste med tastatur

For å teste en løsning med tastatur kreves ikke noe spesialutstyr, all testing foregår med et standard tastatur.

God kjennskap til løsningen som skal testes er den viktigste forutsetningen for å sikre at all funksjonalitet blir testet. I tillegg vil det være nyttig å sette seg inn i hva som forventes av tastaturnavigering på ulike komponenter.

Ressurser til hva som forventes av tastaturnavigering:

Feil på tastaturnavigering skyldes som oftest feil i plattformen.