språk

Riktig merking av språk er essensielt for at opplesende hjelpeteknologi som skjermlesere, kan velge riktig talesyntese (stemme). Merking av hovedspråket skal gjøres i HTML-taggen helt øverst i koden, eksempelvis:

<html lang="no">

Om det finnes områder i løsningen som avviker fra hovedspråket, som sitater eller avsnitt på for eksempel engelsk, skal disse merkes med engelsk språkkode:

<p lang="en">Parts of content in English</p>

Den kan være svært krevende for skjermleserbrukere å få opplest innhold med feil merking av språkkode, eksempelvis at innhold på norsk blir lest med engelsk tale.