Spesialtegn i realfag

I realfag brukes en del spesielle tegn og uttrykk. Når oppgaver i realfag skal presenteres i en web-løsning, er det viktig at også hjelpeteknologi som skjermlesere kan oppfatte uttrykkene.

MathML

W3C anbefaler å skrive uttrykk i matematikk og realfag i Mathematical Markup Language (MathML). MathML er basert på Extensible Markup Language (XML), og brukes for å beskrive matematiske notasjoner, og å fange opp både struktur og innhold. Alle store nettlesere støtter i dag MathML, inkludert Chrome, Microsoft Edge, Safari og Firefox. Målet med MathML er å gjøre det mulig å tilby, motta og prosessere matematikk på nett på tilsvarende måte som HTML presenterer tekst.

Mathml og skjermleser

Til tross for at MathML er utviklet for å tilgjengeliggjøre matematikk på nett, fungerer det ikke nødvendigvis optimalt. Skjermleserne VoiceOver (VO) for iOS og Jaws for Microsoft Windows presenterer blant annet kun innholdet med syntetisk tale, mens tegnene blir ikke vist i punktskrift.

Jaws 2023 kan vise MathML med engelsk (USA) kortskrift:

Andregradslikning vist i amerikansk kortskrift
Andregradslikning

For studenter som benytter skjermleserteknologi må de matematiske utrykkene bli presentert på en forståelig og kjent måte. Og være mulig å lese både med syntetisk tale og i punktskrift.

Skjermleseren NonVisual Desktop Access (NVDA) trenger en egen plug-in for å oppfatte MathML.

Selv om skjermlesere ikke presenterer matematikk optimalt i MathML, ligger svakheten i skjermlesere og ikke i koden. Det vil derfor være riktig å benytte MathML i digitale eksamensoppgaver som presenterer matematiske uttrykk og formler. Det er startet et prosjekt hos MTM i Sverige som har som mål å tilrettelegge en plugin til skjermlesere som presenterer matematikk korrekt på norsk for talesyntese og leselist.