pdf

I våre undersøkelser kommer det fram at det ikke er uvanlig å bruke PDF-dokumenter i forbindelse med digital eksamen. Det kan være i form av formelsamlinger eller andre dokumenter som er nødvendige for å besvare eksamen. Men også at eksamensoppgaven i seg selv er levert som en PDF. Ved å levere eksamensoppgaven i PDF vil ansvaret for at oppgaven er universet utformet i mye større grad falle på fagansvarlig, enn om oppgavetyper fra eksamenssystemet benyttes.

Et PDF-dokument er lettere å lese i programvare som for eksempel Adobe Reader enn om det vises i en nettleser. Og forskjellene blir enda større ved bruk av tilgjengelighetsteknologi fordi kodene for tilgjengelighet oversettes feil, eller blir borte.

Eksamensløsningen har en egen PDF-leser. Test av denne viser blant annet:

  • Bruk med kun tastatur (uten mus) er mulig. Det er mulig å navigere i et PDF-dokument, og mulig å bruke innholdsfortegnelsen til å navigere i dokumentet.
  • Med tilgjengelighetsteknologi (vi testet med skjermleser) er det ikke mulig å lese PDF-dokumentet på en fornuftig måte. Teksten blir presentert fortløpende, ingen inndeling i lister eller avsnitt. Ingen navigeringspunkter er tilgjengelige i dokumentet, slik som for eksempel overskrifter. Innholdsfortegnelse i et PFD-dokument blir kun vist som lenker med kryptiske navn.

Dette betyr at et PDF-dokument som er tilgjengelig, og har vist seg brukbart i undervisning blir ubrukelig på eksamen.

PDF laget fra papiroriginal med kopimaskin

PDF-dokumenter som lages fra papiroriginaler vil kun være et visuelt bilde av teksten. Det inneholder ikke tekst som er lesbare for tilgjengelighetsteknologi. Det vil for eksempel ikke være mulig å få lest opp med syntetisk tale. Kontrasten kan fort bli for lav i denne type dokumenter, og de kan bli uleselige om de blir forstørret opp. Vi fraråder å bruke denne type dokumenter.

PDF laget fra redigeringsprogram med tilgjengelighetskoder slått på

Mange redigerings- eller publiserings-program har mulighet for å lagre til PDF. Men det forutsetter at opprinnelig dokument er universelt utformet, og at koder for tilgjengelighet er slått på.

I f.eks. LaTex må det brukes en utvidelse for å kunne legge inn koder for tilgjengelighet.