dynamisk tilpasning

Gjennom våre studier har vi sett at det stilles flere spørsmål knyttet til kravet om dynamisk tilpasning, og hvordan dette kan testes i praksis.

Dynamisk tilpasning (Reflow) har et større omfang enn suksesskriteriet «Endring av tekststørrelse», da det stilles krav til at alt innhold i løsningen skal kunne endres til 400 prosent størrelse ved 1280 piksler bredde, uten tap av informasjon eller funksjonalitet og uten at studenten må rulle i to dimensjoner.

På norsk, som er et språk som skrives horisontalt, ruller nettsiden vanligvis vertikalt. Da er det et brudd på suksesskriteriet dersom nettsiden krever horisontal rulling.

hvordan teste dynamisk tilpasning

For å teste dynamisk tilpasning foreslår vi:

  1. Sett skjermbredden til 1280 x 1024 piksler
  2. Sett forstørrelsen til 400 prosent
  3. Se etter horisontal (vannrett) rulling
  4. Sjekk om noe innhold eller funksjonalitet er blitt borte

Det finnes flere ulike verktøy som kan være nyttige å ta i bruk når du skal teste dynamisk tilpasning, blant annet «Chrome DevTools» eller «Web developer».

Skjermutklipp av innstillingsfunksjonene i Chrome DevTools.

I Chrome DevTools kan skjermstørrelsen enkelt justeres ved å stille inn bredde og høyde. Dette kan du gjøre under Settings > Devices > Device, se bildet over.

Skjermutklipp av Innstillinger i Chrome-utvidelser.

Om du allerede har «Web Developer plug-in» installert, er det enkelt å lage en innstilling som setter Chrome-vinduet til 1280 x 1024 piksler.