dra og slipp (drag and drop)

For oppgaver som inneholder «dra og slipp»-funksjon er det viktig å sørge for:

  • Oppgaven skal kunne betjenes med tastatur alene
    • Det bør tilbys en beskrivelse av tastaturnavigasjon
  • Tilstrekkelig kontrast
    • Mellom farger som ligger ved siden av hverandre, eller
    • Kantlinjen
  • Beskrivende alternativ tekst

Det kan være utfordrende å lage alternativtekster som er beskrivende nok, men som samtidig ikke gir løsningen på oppgaven. Å navngi flagg kan være krevende, det samme gjelder land. Oppgaver av denne typen må derfor vurderes mht. visuell bias.

Tegning av kart av Mellom-Amerika med tilknyttede flagg plassert rundt på kartet.

kontrollere kontrast

Når det brukes grafiske objekter hvor farge har en sentral rolle for å forstå innholdet, er det et minimumskrav at tilstøtende farge(r) har et kontrastforhold på 3:1. I eksempelet over er det altså et WCAG-krav at kontrasten mellom landene og kantlinjen, eller mellom naboland, har en kontrast på minimum 3:1. Det samme gjelder for bakgrunnsfargen (vannet).

Obs! Flagg er unntatt kravet for kontrast.

tilby hjelpetekst

Oppgaver som krever en spesifikk form for tastaturnavigasjon, må få en hjelpetekst der navigasjonen forklares. For oppgaven som illustreres ovenfor er et godt eksempel på slik hjelpetekst:

«Bruk TAB for å markere Dra-elementer. Flytt valgt element ved å bruke piltastene. SHIFT + Piltaster flytter elementet i større intervaller. Ditt svar lagres fortløpende».