Bildebeskrivelser

Bilder skal alltid ha en alternativ tekst. Alternativteksten er nødvendig for at hjelpeteknologi som skjermlesere skal kunne oppfatte og presentere en forklaring av bildet for blinde eller personer med nedsatt syn. På web plasseres som regel den alternative teksten i et alt-attributt, eksempelvis:

<img src=".." alt="beskrivelse av bildet">

Bildebeskrivelsen er avhengig av sammenhengen bildet blir brukt. Ett og samme bilde vil kreve ulik bildetekst i ulike sammenhenger. The NWEA Image Description Guidelines for Assessments (PDF) er en veileder for hvordan lage gode bildebeskrivelser i oppgavesammenheng.

Diagram Center, Image Description henvender seg til tilretteleggere av digitale bøker for synshemmede, og tar for seg bildebeskrivelser. Her finnes retningslinjer, eksempelbøker, webinarer og mulighet for å teste seg selv.

Det er viktig å være bevisst på mengden informasjon som legges i en bildebeskrivelse. Hva som er passende bildebeskrivelse er mer krevende å bestemme til en eksamen eller prøve, enn i en forklarende tekst. En beskrivelse kan fort resultere i at en oppgave blir ugyldig, om for eksempel den alternative teksten gir svaret på løsningen. Det anbefales korte bildebeskrivelser, og ikke over 125 tegn.

Et alternativ til alt-tekst på bildet er å legge en forklarende tekst synlig for alle i umiddelbar nærhet til bildet. Gjerne under en utvidbar knapp. Da skal teksten formateres bedre, og vil være bedre å bruke for flere. Alt-teksten skal da henvise til denne beskrivelsen.

Det kan også være vanskelig å beskrive et bilde uten at den som beskriver innholdet allerede har gjort en tolkning. For bilder som krever en tolkning der det er en klar fordel å kunne se, såkalt «visual bias», eller der oppgaven ikke ville gitt mening om den ble presentert som tekst, kan blinde eller studenter med nedsatt syn få unntak fra slike oppgaver. Men det kan være vanskelig å vite hvor grensen går når det kommer til fritak.

Om bildet er en lenke, er det lenkemålet som skal presenteres, eksempelvis:

<a href="..">Sidens tittel | Virksomhet</a>

Den alternative teksten bør ikke starte med «grafikk», «bilde» eller liknende (med mindre det er viktig), fordi skjermlesere oppfatter bildeelementet og leser automatisk «grafikk». Om alternativteksten inneholder «grafikk» eller «bilde av» blir dette presentert to ganger av skjermleser.

Ikoner og grafiske elementer som er lagt til for å fremheve det visuelle, kan ofte oppfattes som unødvendig «støy» eller forstyrrende for skjermleserbrukere. Ikoner som kun er til pynt og som brukes som et visuelt virkemiddel, skal skjules fra hjelpemidler ved å legge til et tomt alt-attributt (alt="") på SVG-taggen. Det samme gjelder for bilder som kun er dekorative og som ikke tilfører noen ekstra informasjon.

Bilde av tekst skal ikke benyttes. Skannede oppgavetekster som legges inn som bilder i eksamensløsningen er ikke tilgjengelig for hjelpeteknologi, og teksten blir ofte kornete og uklar når bildet forstørres opp. Tekst må derfor legges inn manuelt i løsningen.