Ressurssamling

Her presenteres en praktisk guide med typiske utfordringer med digitale eksamener med hensyn til universell utforming. Ressurssamlingen er delt inn i 9 ulike kategorier, samt noen utvalgte oppgavetyper. Videre tar oppgavetypen Multiple choice for seg 4 vanlige former for flervalgsoppgaver.