Suzanne Sannes

Suzanne Sannes

Rådgiver / uu-konsulent

Arbeidserfaring

Suzanne begynte i MediaLT i 2021 og jobber som uu-konsulent (universell utforming). Arbeidsoppgavene hennes er knyttet til testing og kvalitetssikring av universell utforming av digitale flater og nettbaserte tjenester.

Utdanning

Suzanne er utdannet interaksjonsdesigner og har en mastergrad i Informatikk: design, bruk, interaksjon fra Universitetet i Oslo. Hun leverte en masteroppgave om bruken av øyestyrt teknologi hos en ALS-pasient (Amyotrofisk Lateral Sklerose) i 2019. Oppgaven var en casestudie som avdekket utfordringer knyttet til funksjonaliteten av systemet Grid 3, og resulterte blant annet i konkrete designforslag. W3C-kurs: WAI0.1x Introduction to Web Accessibility.