Morten Tollefsen

Morten Tollefsen

Seniorrådgiver

Arbeidserfaring

Morten har jobbet som forsker ved Universitetsstudiene på Kjeller og som teknologiekspert på hjelpeteknologi ved Universitetet i Oslo. Etter noen år som overingeniør i Oslo kommune var han med å starte MediaLT i 1999. Nå jobber han som ekspert på universell utforming i NAV IT (designseksjonen) i tillegg til MediaLT.

Utdanning

Mastergrad i informatikk fra Universitetet i Oslo.

Prosjekter og oppdrag i MediaLT

Morten har initiert og ledet mange av MediaLTs forskningsprosjekter. Han har deltatt i flere EU-prosjekter og har en stor internasjonal kontaktflate innen universell utforming og hjelpeteknologi. Morten har også vært med på utviklingen av mange av de største nettstedene i Norge som ekspert på universell utforming. Morten har skrevet bøkene «Web og universell utforming» og «Universell utforming av dokumenter». Han brukes mye som foredragsholder og jobber til daglig med utvikling av NAVs designsystem og web-baserte flater (både interne og eksterne).

Tollefsen holder blant annet disse kursene:

  • Introduksjon til web og universell utforming
  • HTML-semantikk
  • WAI-ARIA
  • Alternativ tekst til ikke-tekstlig innhold – ikke alltid like enkelt
    (img, svg og canvas)
  • Universell utforming av digitale møter
  • Testing med skjermleser
  • Universell utforming i Microsoft 365