Magne Lunde

Magne Lunde

Seniorrådgiver / uu-strateg

Arbeidserfaring

Magne var med å starte MediaLT i 1999, og har vært helt sentral i å utvikle MediaLT til å bli en av de ledende firmaene innen universell utforming av teknologi i Norge. Han har ledet flere hundre oppdrag på feltet universell utforming av teknologi, og har også hatt ansvaret for ledelse og oppfølging av over 50 forsknings- og utviklingsprosjekter på fagområdet. På begynnelsen av 1990-tallet gjennomførte han Norges første undersøkelse om synshemmede og arbeid, og i tillegg har han over 15 års yrkeserfaring som journalist.

Utdanning

Magne har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo (1992). I 2009 var han med å utvikle Norges første sertifiserende kurs i universell utforming av teknologi.