Web og svaksynte

Webaims skjermleserundersøkelse er kjent, og nå kommer tilsvarende resultater for svaksynte.

Skrevet av: Morten Tollefsen, 13.8.13

MTB: Dette er min personlige blogg, og artiklene er mer løse i stilen enn på f. eks medialt.no.

webaim.org gjennomførte en undersøkelse om svaksynte og bruk av internett i mars 2013. Så langt jeg kjenner til er det ikke gjennomført tilsvarende undersøkelser tidligere, selv om det til en viss grad kan sammenliknes med Webaims skjermleserundersøkelse (noen svaksynte bruker skjermleser). Totalt besvarte 216 personer den webbaserte spørreundersøkelsen. Om resultatene er identiske med det vi finner i Norge er det ingen som vet, så vi burde kanskje brette opp armene og gjøre noe liknende!

Resultatene fra undersøkelsen finnesr du her:
Survey of Users with Low Vision Results

De fleste som svarte hadde middels eller god kunnskap om bruk av web. Dette er kanskje ikke så overraskende når de fant frem til undersøkelsen og klarte å besvare den. Veldig få (7 %) har nedsatt syn på grunn av alder., og dette tyder vel på at personer som har fått nedsatt syn med alderen ikke har svart på undersøkelsen.

De fleste benytter en PC for å bruke web. 13 % har mobil som det primære klientutstyret, og unge respondenter bruker mer mobil enn eldre. Det å ha nedsatt syn / være svaksynt er naturligvis veldig forskjellig, og ulike hjelpemidler benyttes. Så mye som 69 % benytter kombinasjoner av ulike hjelpemidler (for eksempel skjermleser/skjermforstørrer). Overraskende nok var iOS det nest mest brukte operativsystemet for å besvare spørreundersøkelsen. Den desidert mest brukte nettleseren på PC er Internet Explorer, og 99,5 % av respondentene hadde JavaScript aktivert (ble automatisk detektert).

Skjermleser

Noen produkter, for eksempel ZoomText og VoiceOver, inneholder både skjermforstørrer og skjermleser. De som bruker skjermleser på PC/Mac benytter følgende:

ZoomText: 45 (40%)
JAWS: 29 (26%)
VoiceOver: 12 (11%)
NVDA: 9 (8%)
System Access or System Access To Go: 2 (2%)
Window-Eyes: 2 (2%)
MAGic with Speech: 1 (1%)
ChromeVox: 0 (0%)
Other: 12 (11%)

Jeg har mange ganger møtt utviklere som sier de tester med ChromeVox: Kanskje liten vits det, da. I alle fall får du lett helt andre resultater enn det som gjelder for skjermlesere som brukes av synshemmede.

Mobil

Apple dominerer mobil-bruken blant svaksynte, og iOS blir vanligere desto større synstapet er.

Apple iPad, iPhone, or iPod touch: 93 (43.1%)
Android: 39 (18.1%)
Nokia: 17 (7.9%)
Blackberry: 6 (2.8%)
Windows Phone: 1 (0.5%)
Andre: 18 (9.6%)
Har ikke mobil eller har ikke besvart spørsmålet: 42 (19.4% )

Tastatur

Svaksynte bruker relativt mye tastatur, og navigering ved hjelp av taster blir vanligere desto større synstapet er. Kun 17 % av respondentene sier at de aldrig bruker tastaturet for å navigere.

Tekststørrelse og kontrast

Overraskende mange sier at widgets (kontroller på siden) for å endre tekststørrelse og kontrast er nyttige. 93 % av respondentene sier at teksten på nettsider er for liten. Det betyr ikke nødvendigvis at tekststørrelsen på nettsider skal økes, men det viser tydelig at standardstørrelsen er for liten for svaksynte. Bare 9 % sier at kontrast er lite viktig eller uvesentlig.

Lokale hopp (interne sidelenker)

Nybegynnere benytter mest lokale lenker (hopp til innhold, hopp til navigering, ...). Bare 13 % sier at slike lenker er ubrukelige.

Sosiale medier

Hvor tilgjengelige synes du sosiale medier er:

Veldig tilgjengelige: 26 (13.7%)
Nokså tilgjengelige: 82 (43.2%)
Litt tilgjengelige:45 (23.7%)
Veldig utilgjengelige: 15 (7.9%)
Vet ikke: 22 (11.6% )

De største tilgjengelighetsproblemene for svaksynte

Webaim setter opp følgende liste med problemer (i prioritert rekkefølge). Komplisert sideoppsett er den største utfordringen:

 1. Komplisert layout
 2. Innhold blir uleselig når det forstørres
 3. Dårlig kontrast
 4. CAPTCHA
 5. Pop-up vinduer eller dialogbokser
 6. Komplekse eller vanskelige skjemaer
 7. For mange lenker eller navigeringselementer
 8. Manglende eller ufullsttendige overskrifter
 9. Dårlig tastaturtilgjengelighet
 10. Komplekse datatabeller
 11. Manglende "hopp til innhold"-lenker