Veileder for synstolking i klasserommet

Veilederen er en praktisk guide for hvordan du kan legge til rette for synstolking i klasserommet. Den er ment for ansatte i grunnskolen, men vil også kunne være nyttig innenfor videregående skole og høyere utdanning. Den redegjør for både tekniske løsninger og hvordan synstolking praktisk kan gjennomføres. Den er med hensikt gjort kortfattet og enkel. Følgende inngår derfor ikke:

  • Innføring i hvordan produsere forhåndsinnspilt (forhåndsprodusert) synstolking. Det er utviklet en egen veileder for dette. Riktignok er denne veilederen utformet for høyskolesektoren, men den inneholder også mye som er nyttig for grunnskolen.
  • Kunnskap om apper for forhåndsinnspilt synstolking generelt og om appen MovieReading spesielt. MovieReading er den løsningen som benyttes i Norge.
  • Brukermanualer for tekniske løsninger for live synstolking.

Logo MovieReading

Innhold: