Universell utforming av digitale læringsressurser

 

Hovedmålet i prosjektet Universell utforming av digitale læringsressurser er å kartlegge i hvilken grad digitale læringsressurser er universelt utformet, og foreslå tiltak som forbedrer løsningene.

Prosjektet støttes av:

UNIKT 

 

Artikler