Ulike typer synstolking

Synstolking vil si beskrivelse av levende bilder. Det kan enten være beskrivelser av hva som skjer i øyeblikket eller av ting som er tatt opp (innspilt). Derfor skiller vi også mellom live og forhåndsinnspilt synstolking. Eksempler på live synstolking er: Teater, et idrettsarrangement, en konferanse, eller det som er mest relevant for denne veilederen: beskrivelse av det som skjer der og da i klasserommet. Eksempler på forhåndsinnspilt synstolking er: Film, serier, undervisningsvideoer og lignende. Denne veilederen er avgrenset til live synstolking, men har med et kapittel om hva som finnes av forhåndsinnspilt synstolking.

Mange videoer er ikke synstolket. Når forhåndsinnspilt synstolking mangler, kan det i en klassesituasjon være et alternativ å løse dette ved hjelp av live synstolking. For å kunne gjøre dette på best mulig måte, kan det være lurt å ha lest igjennom de norske retningslinjene for synstolking. De sier blant annet at det aldri skal beskrives over tale eller annen viktig lyd i filmen, at personer/steder/tid og så videre etableres og at beskrivelsene foregår i nåtid (presens). Selv om disse retningslinjene er laget for profesjonelle synstolkere og for forhåndsinnspilt synstolking, inneholder de også nyttig kunnskap som er relevant for live synstolking.Logo Youdescribe

I denne sammenheng er det også naturlig å trekke fram tjenesten Youdescribe.org, selv om denne tjenesten er laget for forhåndsinnspilt synstolking. Muligheten for ikke-profesjonell og frivillig innsats gjør at den bør nevnes. Youdescribe er en gratis online-tjeneste hvor frivillige kan synstolke YouTube-video. Etter at noen har lest inn og publisert beskrivelsene, vil videoene med synstolking være tilgjengelig for alle på nettsiden. Youdescribe har laget en veileder for hvordan du bruker tjenesten. En app for iOS kan også brukes.

Tilbake til førstesiden av veilederen