Spillehula: Et tilrettelagt underholdningsrom for funksjonshemmede

MediaLT har opparbeidet et fullt ut utstyrt tilrettelagt spillrom i sine lokaler i jerikoveien 22 i Oslo. Spillehula kan leies ut til enkeltpersoner og grupper.

Underholdningsrommet er et resultat av prosjektet Underholdende Programvare for mennesker med Sammensatte laerevansker (UPS-prosjektet), der målsetningen var å utvikle å tilrettelegge underholdende programvare som er inkluderende. Dataspill har blitt enda et område som mange funksjonshemmede stenges ute fra, på grunn av manglende kunnskap og kompetanse hos programvareutviklere og fordi mange funksjonshemmede selv og støtteapparatet rundt dem har for dårlig kunnskap om de mulighetene som finnes i forhold til å legge til rette for gode spillopplevelser. Etableringen av spillehula er et av tiltakene for å rive ned denne unødvendige barrieren.

Et symbol

[Bilde: Joystickmus og ulike brytere]

Opprinnelig er ideen om et tilrettelagt underholdningsrom for funksjonshemmede hentet fra Sverige, og i en nordisk sammenheng har nå spillehula blitt selve symbolet på god tilrettelegging av dataspill for funksjonshemmede. Spillehula er utstyrt med et stort antall alternative styringsmuligheter av spill, som hodemus, joystickmus, ulike type brytere, en spesialutviklet sitski (alpinkjelke) osv. I tillegg til at spillehula er et tilbud til funksjonshemmede om å komme å spille i tilrettelagte omgivelser, har underholdningsrommet følgende funksjoner:

Et utstillingsvindu: Spillehula er et sted der funksjonshemmede, foresatte og fagfolk kan komme å få se hvordan det er mulig å legge til rette for at ulike grupper funksjonshemmede kan få en maksimal spillopplevelse.
Forskning og utvikling: I Spillehula eksperimenteres det med nye styringsalternativer for funksjonshemmede, samt hvordan programvareutviklere kan utvikle spill som er tilgjengelige for alle.
Kurs: I spillehula arrangeres det kurs i spilltilrettelegging. Ta kontakt, hvis dere er interessert. Dette gjelder også hvis dere er interessert i at vi skal hjelpe dere med å sette opp tilsvarende underholdningsrom andre steder i Norge.

Bruk av Spillehula

[Bilde: Funksjonshemmet gutt prøver spill på PC]

Spillehula er plassert i MediaLTs lokaler i Jerikoveien 22 i Oslo. Underholdningsrommet har en størrelse på ca 25 kvadratmeter, og lokalene har god tilgjengelighet for funksjonshemmede. Følgende retningslinjer gjelder for bruk av rommet:

Vi ønsker å tilby størst mulig fleksibilitet, og Spillehula har derfor ingen faste åpningstider. I prinsippet er det derfor mulig å avtale leie av lokalene på alle ukedager og til alle døgnets tider. Dersom det er ønskelig, kan det imidlertid avtales f. eks en fast dag i uken eller måneden. I utleieprisen inngår det at en ansatt i MediaLT alltid vil være til stede og disponibel for leier.

Priser

Tidsperiode Grunnpris Timepris
Dagtid (fram til 16.00) 330 660
Kveldstid (fram til 23.00) 395 790
helg og natt 445 890

Priseksempel Tre timer dagtid: 3 X 660 + 330 = 2310,- kroner.

Ta kontakt med MediaLT, dersom det er ønskelig med mer informasjon om bruk av underholdningsrommet Spillehula:

Epost: info@medialt.no
Tlf: 21 53 80 10